ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

    นับแต่สมัยโบราณกาล สิ่งที่เป็นซากเหลือและหรือสิ่งที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้ เช่นภาพเขียนบนฝาผนังถ้ำ ผนังสุสานของกษัตริย์แห่งอิยิปต์ จะมีภาพเขียนเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น แมว เหยี่ยว ภาพดอกไม้ เช่น ดอกบัว ภาพเครื่องเคลือบดินเผา แม้กระทั่งภาพลวดลายบนพรมที่ใช้ประดับผนัง จะประกอบด้วยตัวอักษรลวดลายเกี่ยวกับดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นได้ว่ามนุษย์และธรรมชาติ มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาช้านานแล้ว

หากจะย้อนกลับไปสืบสาวค้นหาประวัติการจัดสวน ก็คงจะกล่าวได้ว่า การจัดสวนเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยที่มนุษย์ยังร่อนเร่หาที่อยู่ที่เหมาะสม เมื่อได้ที่พัก ก็จะมีการสร้างรั้ว เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการเริ่มปลูกพืชพรรณที่เป็นอาหาร จนกระทั่งรู้จักรวบรวมคัดพันธุ์ เมื่อมีที่อยู่มีอาหารพอเพียงก็เริ่มมีการจัดแต่งบริเวณปลูกพืชให้เกิดทั้งประโยชน์และความสวยงาม ซึ่งแต่เดิมนั้นสวนทั่ว ๆ ไปจะเป็นสวนเกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ สวนองุ่นเพื่อทำเหล้าไวน์

ในขณะที่สวนของเจ้านายหรือคหบดีทั้งหลายจะเป็นสวนที่เสริมสร้างความสวยงาม การจัดสวนจะเป็นแบบประดิษฐ์ (formal styles) มีการปลูกพืชพรรณเป็นแถว เป็นแนวตามกรอบที่วางไว้ ซึ่งการจัดสวนแต่เดิมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามให้เกิดความสุขทางจิตใจ เป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อทางศาสนา และเพื่อเป็นการแสดงความแตกต่างของสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับความเป็นระเบียบ ซึ่งการจัดสวนแต่ละยุคสมัยจะมีการใช้พืชพรรณต่าง ๆ กัน อันจะชี้ให้เห็นถึงความสุขและความชื่นชอบของชนชาตินั้น ๆ ติดต่อกันมาหลายศตวรรษจนปัจจุบันนี้

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย