วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ประวัติอนุกรมวิธานพืช

อนุกรมวิธานพืชในประเทศไทย
หอพรรณไม้

หอพรรณไม้

หอพรรณไม้ หรือพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่จัดเตรียมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจัดเรียงลำดับตามระบบสากล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางอนุกรมวิธานพืชและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันประเทศไทยมีหอพรรณไม้ที่มีชื่อเสียบงเป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานอยู่ 2 แห่ง โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ (ณพพร, 2526)

หอพรรณไม้แห่งแรกในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยคำแนะนำของนายแพทย์เคอร์ เป็นหน่วยงานของสังกัดกองตรวจพันธุ์รุกขชาติ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม โดยมีนายแพทย์เคอร์เป็นผู้ดูแลการดำเนินงาน ต่อมา 2474 ย้ายไปทำการอยู่ที่บางเขน และโอนย้ายสังกัดไปอยู่ที่เกษตร เรียกชื่อใหม่ว่า หอพรรณไม้ของสถานีเกษตรกลาง

พ.ศ. 2476-2493 หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์เป็นผู้ดูแลการดำเนินงาน

พ.ศ. 2493-2502 ศาสตราจารย์ ดร.กสิน สุวตพันธุ์เป็นผู้ดูแลการดำเนินงาน
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ( Bangkok Herbarium :BK) ดูแลและดำเนินการโดย กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่มีสถานที่ทำการอยู่ที่ตึกอิงคศรีกสิการ เกษตรกลาง บางเขน

พ.ศ. 2540 กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณ 33ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ พฤกษศาสตร์บางเขน เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการขยายงานและการให้บริการ

พ.ศ. 2543 มีพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรโดยสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ (กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร , 2544 )
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ มีสถานที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สังกัดกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีตัวอย่างพืชที่พบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 60,000 ชนิด ตัวอย่าง 305 วงศ์ จัดเรียงตัวอย่างพืชที่มีท่อลำเลียงตามระบบของ Beentham และ Hooker

หอพรรณไม้อีกแห่งคือ หอพรรณไม้กรมป่าไม้ (The forest Herbarium :BKF ) จัดตั้งเป็นการภายในตั้งแต่ พ.ศ. 2450 โดยมีพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ เป็นผู้ดูแลในเบื้องต้น ต่อมาพระยาวินิจวนันดรเป็นผู้รับช่วงมาจนถึง พ.ศ. 2478

พ.ศ. 2499 ได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเดนมาร์ก ทำให้มีโครงการวิจัยทางพฤกษศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งสอง
พ.ศ. 2499 ได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเนเธอแลนด์ ทำให้นักพฤกษศาสตร์ไทยได้มีโอกาสปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มากขึ้น

พ.ศ. 2513 ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand ) เป็นครั้งแรก เนื่องจากความร่วมมือของทั้งสองประเทศทำให้มีข้อมูลในการจัดทำหนังสือดังกล่าว ต่อมาในระยะหลังนี้ก็ยังมีการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยอีกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2545 –ปัจจุบัน หอพรรณไม้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานสังกัดพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหอพรรณไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรวบรวมไว้เกือบ 200,000 ตัวอย่าง ที่เป็นพันธุ์ไม้ในประเทศไทย มีประมาณ 116,000 ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชดอกและเฟิร์น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th/botanny/BKF.htm )

นอกจากหอพรรณไม้ทั้งสองแห่งที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหอพรรณไม้หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าพิพิธภัณฑ์พืชอีก 3 แห่ง ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนาๆชาติแล้ว ได้แก่

  1. พิพิธภัณฑ์พืชของแผนกพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Kasinsuvatabhandhu Herbarium : BCU)
  2. พิพิธภัณฑ์พืชของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ( Queen Sirikit Botanical Garden Herium : QBG )
  3. พิพิธภัณฑ์พืชของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Department of Biological Herbarium Prince of Songkhla University )

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย