Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วาตภัย

วาตภัยตือภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมพายุ ซึ่งมีความรุนแรงมากพอที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน วาตภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย มี 2 ประเภท คือ

ระดับความรุนแรงของพายุหมุน

ความเร็วของลมรอบศูนย์กลางของการหมุน จากน้อยไปหามาก มี 3 ชนิด

  1. ดีเปรสชัน( Depression )
  2. พายุโซนร้อน
  3. พายุไต้ฝุ่น

พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่ละปีมีระดับความรุนแรงไม่มากนัก แต่ครั้งที่สำคัญที่สร้างความเสียหายอย่างหนักคือ

พ.ศ 2505

พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงมากของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย โอเชียเนีย

พายุฤดูร้อนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง

มักเกิดในช่วงฤดูร้อน โดยมีสาเหตุเกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศ 2 กระแส ได้แก่

  1. ผลการปะทะกันของมวลอากาศทั้ง 2 อากาศแปรวนอย่างรวดเร็ว เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่ามีลมกรรโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
  2. ฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม

การป้องกันและระวังภัยจากลมพายุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com