Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารคดี

ความหมายของสารคดี
ลักษณะของสารคดี
ประเภทของสารคดี
องค์ประกอบของสารคดี
สารคดีชีวประวัติ
กรอบการวิเคราะห์

กรอบการวิเคราะห์

การวิเคราะห์งานเขียนสารคดีชีวประวัติ ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง คนของโลก นั้นวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทของสารคดีชีวประวัติ

2. ส่วนนำเรื่อง

 1. ความนำแบบสรุปประเด็น
 2. ความนำประเภทพรรณนา หรืออธิบาย
 3. ความนำแบบกระทบความรู้สึก
 4. ความนำที่เป็นสุภาษิต คำกลอน หรือบทกวี
 5. ความนำประเภทคำถาม
 6. ความนำด้วยเรื่องเล่า หรือเหตุการณ์แปลกประหลาด
 7. ความนำประเภทบรรยาย
 8. ความนำที่เป็นข่าว
 9. ความนำแบบคุยกับผู้อ่าน
 10. ความนำประเภทหยอกล้อ
 11. ความนำที่ตรงกันข้าม
 12. ความนำที่อ้างถึงภูมิหลัง

3. การลำดับเรื่อง

 1. เสนอตามลำดับเวลา
 2. เสนอตามการจัดลำดับเหตุการณ์หรือประสบการณ์
 3. เสนอเนื้อหาโดยโครงสร้างประเด็น
 4. เสนอตามการจัดลำดับสถานที่
 5. เสนอตามการจัดลำดับตามความสัมพันธ์

4. การจบเรื่อง

 1. จบแบบสรุปความ
 2. จบแบบคาดไม่ถึง
 3. จบแบบคลี่คลายประเด็น
 4. จบแบบให้คิดต่อ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com