ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชาร์เลอมาญ

(Karl der Große)

         เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรแฟรงค์หรือฝรั่งเศสโบราณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1311 จนถึงวันสิ้นพระชนม์ เป็นผู้ทำให้จักรวรรดิแฟรงค์รวมเป็นหนึ่งเดียวและเจริญรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. 1343 และได้สวมมงกุฎจักรพรรดิของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 ชาร์เลอมาญเป็นที่รู้จักกันในนาม "จักรพรรดิแห่งชาวโรมัน" (Emperor of The Romans) ถือเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของยุโรปสมัยกลาง

ชาร์เลอมาญเป็นพระโอรสของพระเจ้าเปแปง (Pepin The Short) แห่งราชวงศ์คาโรลิงเจียน ทรงร่วมตามเสด็จในกองทัพของพระบิดาในการสู้รบในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งทำให้อาณาจักรแฟรงก์ขยายอำนาจไปอย่างกว้างไกล กองทัพของชาวแฟรงก์ได้ช่วยคุ้มครองพระสันตปาปาและกรุงโรมจากการรุกรานของชนเผ่าลอมบาร์ดส์ ทำให้ศาสนจักรสนับสนุนอำนาจของราชวงศ์คาโรลิงเจียน

ชาร์เลอมาญขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์ใน ค.ศ. 768 หลังจากนั้นทรงประกอบพระกรณียกิจตามธรรมเนียมผู้นำนักรบของชนเผ่าแฟรงก์ด้วยการขยายอำนาจของอาณาจักร เริ่มด้วยการผูกมิตรกับชนเผ่าลอมบาร์ดส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการอภิเษกกับธิดากษัตริย์ลอมบาร์ดส์ ซึ่งจะทำให้พระองค์มีสิทธิเหนืออาณาเขตของพวกลอมบาร์ดส์ด้วย แต่ต่อมาก็เกิดความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพวกลอมบาร์ดส์ พระมเหสีถูกขับออกจากอาณาจักรแฟรงก์ พวกลอมบาร์ดส์ยังพยายามยึดกรุงโรมและควบคุมสันตปาปา ชาร์เลอมาญจึงส่งกองทัพไปช่วยสันตปาปาและมีชัยชนะเหนือพวกลอมบาร์ดส์ อาณาจักรแฟรงก์จึงทำหน้าที่คุ้มครองศาสนจักรที่โรมนับแต่นั้น และสันตปาปาก็ให้การรับรองชาร์เลอมาญในฐานะ "จักรพรรดิแห่งชาวโรมัน" ในพิธีสวมมงกุฎโดย สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม ในปี 800 ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่าชาร์เลอมาญมีฐานะเทียบเท่าจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันในสมัยโบราณและเป็นประมุขเหนือดินแดนอิตาลี ก่อนหน้านั้นชาร์เลอมาญยังทรงขยายดินแดนไปทางตะวันตกเฉียงใต้และสเปนต่อเนื่องจากสมัยพระบิดา และยึดครองเยอรมันใต้หรือบาวาเรียนอกจากทำการรบแล้ว Karl der Große ยังได้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูศิลปะ วรรณคดี มีการเขียนตำราไวยากรณ์เยอรมัน เขียนคำสอนของศาสนา มีการคิดค้นดัดแปลงเกิดเป็นตัวอักษร karolingische Minuskel ซึ่งเป็นที่มาของตัวอักษร Carolina ในปัจจุบัน และตัวอักษรนี้เองก็ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตัวอักษรต่างๆในปัจจุบันอีกด้วย เช่นตัวอักษร Antiqua เป็นต้น

  • Karl der Große ยังได้คิดชื่อเดือนให้เป็นแบบ Germanen เช่น Janur Wintermonat เขาได้เรียกว่า Wintermanoth Mai Weidemonat เขาได้เรียกว่า Winnemanoth Dezember Heiligmonat เขาได้เรียกว่า Heilagmanoth
  • ในส่วนของศาสนา Karl der Große ได้สร้างโบสถ์ไว้ในสถานที่โปรด (Lieblingsplatz) ของเขา คือที่เมือง Aachen
  • มีการสร้าง Rheinbrücken หรือสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ ในเมือง Mainz
  • St.Gallen ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโบสถส์แห่งนี้ได้มีการค้นพบหนังสือภาษาเยอรมันเล่มแรกและเก่าที่สุด ซึ่งหนังสือดังกล่าวนี้คือ Lateinisch-Deutsches Wörterbuch
  • Karl der Große ยังเป็นผู้เริ่มนำการใช้ดอกกุหลาบตามบ้านเรือนเข้าสู่ยุโรปอีกด้วย

จักรพรรดิชาร์เลอมาญทรงเริ่มสร้างความมั่นคงและทำให้อาณาจักรแฟรงก์กลายเป็นอาณาจักรที่เป็นเอกภาพมากขึ้นกว่ายุคก่อน ทรงตั้งราชสำนักที่เมืองแอกซ์ลาชาแปล เริ่มการสร้างพระราชวังและมหาวิหารอาเคิน ที่เมืองอาเคิน ในประเทศเยอรมนีปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ของการอุปถัมภ์ของอาณาจักรและศาสนจักรนับแต่นั้น โบสถ์วิหารได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากกรุงโรม เรียกกันว่าสถาปัตยกรรมแบบโรมาแนสก์ (Romanesque) ชาร์เลอมาญทรงส่งเสริมการศึกษาด้วยการสร้างโรงเรียนหลวง นำพระจากวาติกันมาสอนวิทยาการต่าง ๆ ทำให้ฝรั่งเศสเริ่มก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาและอารยธรรมของยุโรปในเวลาต่อมา ชาร์เลอมาญทรงพยายามขยายพระราชอำนาจของราชสำนักไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาณาจักรผ่านการส่งข้าหลวง และการเก็บภาษี แต่เมื่อทรงสิ้นพระชนม์ ราชสำนักก็ไม่อาจควบคุมพื้นที่ส่วนต่าง ๆได้อย่างเต็มที่นัก กลายเป็นปัญหาสำคัญต่อการสร้างอาณาจักรที่เป็นเอกภาพในสมัยกลาง หลังสวรรคต อาณาจักรของพระองค์แบ่งแยกให้แก่พระโอรส 3 พระองค์ บางส่วนอยู่ในดินแดนเยอรมนีปัจจุบัน

Karl der Große สวรรคตในปี 814 ร่างของพระองค์ถูกฝังไว้ที่มหาวิหารอาเคิน Ludwig ที่ 1 (Ludwig der Fromme) ก็ได้ขึ้นครองราชย์และแบ่งอาณาจักรให้ลูกของตนเป็นส่วนๆ ในส่วนของ Westfranken ผู้ปกครองคือ Karl ที่ 2 Ostfranken ผู้ปกครองคือ Ludwig ที่ 2 (Ludwig der Deutsche) Italien ผู้ปกครองคือ Lothar ที่ 1

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย