สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ตำนานหอยสังข์

(นิทานอินเดีย)

      สังข์อสูรเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศและดำลงไปในมหาสมุทรเมืองบาดาลได้ วันหนึ่งสังข์อสูรเกิดอยากได้วิชาความรู้ที่จะทำให้ตนเก่งกล้ายิ่งขึ้น จึงไปขโมยคัมภีร์ พระเวทของพระพรหมมา แล้วกลืนคัมภีร์พระเวทเข้าไปในท้อง แล้วดำหนีไปหลบอยู่ใต้ทะเลลึก

การที่คัมภีร์พระเวชหายไป ทำให้โลกมนุษย์เดือดร้อน ฝนฟ้าไม่ตก เกิดควาามแห้งแล้งอดอยาก พระนารายณ์เนรมิตรกายให้กว้างใหญ่เท่ามหาสมุทรแล้วควานหาสังข์อสูรซึ่งแปลงตัวเป็นหอยสังข์ เมื่อควานพบหอยสังข์แล้ว พระนารายณ์บังคับให้สังข์อสูรคายคัมภีร์พระเวทออกมา แต่สังข์อสูรไม่ยอมคาย พระนารายณ์จึงใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งบีบสังข์อสูร และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในปากของสังข์อสูรแล้วลากคัมภีร์พระเวทออกมา

ด้วยเหตุนี้หอยสังข์จึงมีร่องนิ้วมือของพระนารายณ์ติดอยู่ และที่ปากหอยสังข์จะเป็นร่องเล็กๆเพราะพระนารายณ์ทรงลากคัมภีร์ออกมา พราหมณ์จึงเชื่อว่าหอยสังข์เป็นหอยที่ศักดิ์สิทธิ์และได้นำหอยสังข์มาใช้ในพิธีมงคลต่างๆ เช่น หลั่งน้ำสังข์ในพิธีแต่งงาม และใช้สังข์เป่าในงานราชพิธี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย