ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ดอกบัว

กำเนิดของบัว
ประโยชน์ของบัว
การจำแนกความแตกต่างของบัว

การจำแนกความแตกต่างของบัวบัวที่พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 2 วงศ์ และแยกออกเป็น 3 สกุล ดังนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย