Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ดอกบัว

        “บัว” เป็นพืชที่ถูกค้นพบมานานนับหลายพันปี ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งค้นพบซากดอกบัวสายหรืออุบลชาติแห้ง ซึ่งเป็นไม้ดอกศักดิ์สิทธิ์บูชาพระเจ้าในสุสานของกษัตริย์รามาเลสและตุตันคาเมนแห่งอียิปต์ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ส่วนบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ประเทศอินเดีย ได้มีการขุดค้นซากโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีรูปทรง ลวดลายเหมือนดอกบัวและกลีบบัวหลวงจำนวนมาก นอกจากนี้ ที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในแมนจูเรียนและจีนยังขุดค้นพบเมล็ดบัวหลวงซึ่งมีอายุราว 3,000 - 7,000 ปี และที่สำคัญเมล็ดบัวหลวงที่พบนั้นยังสามารถเพาะงอกเป็นต้นได้

 

ในประเทศไทย มีถ้อยคำส่วนหนึ่งในศิลาจารึกซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศักราช 1897 ว่า “ในรามอาวาสนั้นขุดตระพัง บัวหลายพรรณเป็นบูชาบ่ขาดได้...” เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่า เมื่อ 700 กว่าปีมาแล้วในยุคสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงปลูกบัวเพื่อประดับในสระน้ำและบูชาไว้ในพระราชวัง หากแต่มิได้กล่าวว่าเป็นบัวชนิดใด ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 1860 ถึง 2293 อาณาจักรสุโขทัยต้องประสบกับภัยสงครามและความไม่สงบภายในจากการเปลี่ยนรัชกาล จึงบันทึกประวัติศาสตร์และวรรณคดีได้เพียงเล็กน้อย

กำเนิดของบัว
ประโยชน์ของบัว
การจำแนกความแตกต่างของบัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com