ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ

      ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น ถ้าจะประมวลทั้งหมดก็จะมีมากมายหลายสาขาเช่นเดียวกับวัฒนธรรม คือมีทั้งวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี ทางนิติธรรม และอื่น ๆ จะผิดกันก็แต่วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่มีผลบังคับ แต่ระเบียบธรรมเนียมส่วนใหญ่มีผลบังคับมากกว่า เพราะผู้ที่จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบธรรมเนียมเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่ในกรอบแห่งวินัยด้วย

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงประเพณี นิติธรรม และพิธีบางอย่างของราชนาวีไทยและต่างประเทศ ตลอดจนถึงเรือสินค้าซึ่งควรทราบไว้ สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับทะเลหรือกับทหารเรือหรือแม้แต่เพียงเป็นคนช่างสังเกต อาจจะเคยทราบและได้เห็นมาบ้างแล้ว

การเคารพด้วยนกหวีดเรือ
การกระทำความเคารพท้ายเรือ
ประเพณีการเคารพของทหารเรือ
การเคารพระหว่างเรือต่อเรือ
การยิงสลุต
การอวยพรระหว่างเรือ
พิธีวางกระดูกงูเรือ
พิธีปล่อยเรือลงน้ำ
พิธีรับมอบเรือ
พิธีขึ้นระวางประจำการ
พิธีฉลองเรือในต่างประเทศ
พิธีสวนสนามทางเรือ
พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
พิธีข้ามอีเควเตอร์
พิธีปลงศพในทะเล
การตั้งชื่อเรือ
การไว้ทุกข์ของเรือ
การชักหวูดเรือ
การสละเรือใหญ่
การประดับเหรียญตราที่อกซ้าย
การตีระฆังเรือบอกเวลา
ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ
ทางขึ้นลงเรือใหญ่
การขึ้นลงเรือใหญ่
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรือเล็ก
เครื่องแบบทหารเรือ
วิธีซ่อนทรัพย์ในเรือ
ทำไมภายในห้องเรือรบสมัยโบราณจึงทาสีแดง
ช่องกระจก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย