ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)

เป็นคำแสลง คำนี้มีประวัติมาจากประเพณีดั้งเดิมของกะลาสีเรือเก่า ๆ ที่ชอบประดิษฐ์เรือจำลองที่ตนเคยประจำอยู่ไว้ภายในขวด ปัจจุบันเป็นคำเฉพาะของทหารเรือ เพื่อแสดงว่ากองเรือข้าศึกได้ถูกล้อมจนไม่สามารถจะทำการแปรขบวนได้ ต่อมาพวกคอสุราได้นำมาใช้ในการที่ดื่มโดยหมายถึงดื่มให้เกลี้ยงแก้วหรือคว่ำแก้ว

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย