ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ


ทหารเรือกับรอยสัก

ท่านคงจะสงสัยกันมานักแล้วว่าทหารเรือทั่วโลกทำไมจึงนิยมการสัก หรือเขียนหนังสือได้ จึงใช้การสักเป็นรูปสมอที่แขน หรือบางทีก็เป็นรูปเรือใบที่หน้าอก เป็นต้น เป็นหลักฐานคล้ายกับบัตรประจำตัวในสมัยปัจจุบัน จึงทำให้เกิดความนิยมการสักกันต่อมา

ตั้งแต่สมัยกลางมาแล้ว ชาวเรือนิยมสักด้วยหมึกต่าง ๆ เป็นเครื่องหมาย ถ้าจมน้ำตายจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร ทหารเรือสมัยก่อน เรียกว่า “ลงเลข” แสดงเครื่องหมายทะเบียน

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย