ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ


ทหารเรือหญิง

บางท่านอาจจะคิดว่าการที่เพศอ่อนแอก็เป็นทหารเรือได้นี้ เพิ่งมีในปัจจุบันเท่านั้น แต่ความจริงแล้วในราชนาวีอังกฤษได้มีนานแล้ว จะเห็นได้ว่า แมรี่ แอนน์ ทัลบอต (Mary Ann Talbot) เคยได้รับเงินบำนาญจากราชนาวีปีละ 20 ปอนด์ เนื่องด้วยบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการก่อนสมัย “เนลสัน” ตั้งหลายปี นอกจากนี้ทหารเรือหญิงชื่อ แอนน์ จอห์นสัน (Ann Johnson) ได้เสียชีวิตในการยุทธ์ที่โคเปนเฮเกน (Copenhagen) ในฐานะพลประจำปืนของเรือรบในราชนาวีอังกฤษ

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย