ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ


เข็มทิศบิน

Viking ไม่มีเข็มทิศแม่เหล็กใช้ ใช้วิธีการซึ่งไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อแผ่นดินในการเดินทางพวกนี้จะเอาใส่กรงใส่นกดุเหว่า (Ravens) ไปด้วย เมื่อไปตามทางก็จะปล่อยนกทีละตัวและสังเกตว่ามันบินไปทางไหน ดอยนกพวกนี้จะบินขึ้นไปสูงแล้ววนหาแผ่นดิน ถ้าไม่มีนกจะบินกลับมาที่เรือ แต่ถ้ามีแผ่นดินใกล้ ๆ แถบนั้นมันก็จะบินตรงไปยังผืนแผ่นดิน แล้วพวก Viling เหล่านี้ก็จะหันเรือแล่นตามไปทางนกบิน

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย