ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ


เข็มทิศเรือนแรก

เข็มทิศที่ใช้ในการเดินเรือ ปัจจุบันนี้ได้รู้จักกันมานานแล้ว โดยพวกอาหรับเริ่มใช้ก่อน และได้แสดงให้พวกครูเสดชม เมื่อปี ค.ศ.1190

เครื่องหมายแสดงทิศเหนือ เครื่องหมายนี้เป็นรูปดอกลิลี่ ซึ่งเป็นตราประจำวงศ์ บูร์บอง (Bourbon) แห่งฝรั่งเศสได้นำมาใช้แสดงทิศเหนือบนเข็มทิศเดินเรือทุกอัน โดยเริ่มจากศตวรรษที่ 14 นำร่อง Neopolitan ได้ออกแบบขึ้นเพื่อยกย่องพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินของตน

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย