ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

การเขียนเวลาของทหารเรือ

นิยมเขียนด้วยเลข 4 ตัว (ไม่มีจุด และ น.ลงท้าย) เริ่มตั้งแต่ 0000 จนถึง 2400

ปัจจุบันนี้กำหนดวันเวลาสำหรับการส่งวิทยุโทรเลขใช้ตัวเลข 6 ตัว คือ 2 ตัวหน้าแทนวันที่ และ 4 ตัวหลังแทนเวลา เช่น วันที่ 14 ก.ค.13 เวลา 1530 เขียนว่า 141530 สำหรับเดือนไม่เขียน ให้เข้าใจเอาเองว่าอยู่ในเดือนที่รับโทรเลขนั้น

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย