ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ


การผิวปากเรียกลม

การแล่นเรือในยุคเรือใบ เมื่อลมเงียบพวกชาว Viking จะผิวปากอย่างดัง ๆ เพราะเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งพายุจะผิวปากตอบเช่นกัน จากความเชื่อมั่นดังกล่าวในเวลาต่อมาการผิวปากบนเรือในขณะมีลมแรงหรือพายุ จึงถือว่าเป็นการผิดระเบียบ ในปัจจุบันนี้ในเรือรบจึงห้ามผิวปากโดยเด็ดขาด เพราะมีเสียงทำนองเดียวกับนกหวีดเรือ ซึ่งใช้ในการสั่งการด้วย

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย