ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

ยามรังกา

ตำแหน่งของยามตรวจการณ์ที่ใช้ในเรือมีชื่อเรียกตำแหน่งหนึ่งว่า “ยามรังกา” เป็นยามประจำอยู่บนยอดเสาใหญ่เพื่อทำการตรวจได้ในระยะไกล การใช้ชื่อนี้สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณ พวกทหารเรือชาวนอร์เวย์ได้นำกรงใส่กาไปผูกไว้บนยอดเสา เมื่อหลงทางหรือเข้าฝั่งไม่ได้ก็จะปล่อยกาออกไปตัวหนึ่งคอยสังเกตว่ามันบินไปทางไหน ก็หันหัวเรือไปทางทิศนั้น ซึ่งเป็นวิธีการเดินเรืออย่างหยาบ ๆ แต่อยู่ภายในขอบเขตตอนนี้ก็นับว่าได้ผลดี

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย