ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

การทำโทษคนประจำเรือ

ชาวเรือนั้นมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผุ้ทารุณร้ายกาจปราศจากเมตตากรุณาซึ่งดูเพียงเผิน ๆ แล้ว ก็อาจจะเห็นเป็นจริงอยู่บ้างในสมัยโบราณพลกระเชียงซึ่งเป็นพวกทาสนั้นถูกล่ามติดอยู่กับที่นั่งตีกระเชียง และต้องตีกระเชียงโดยไม่มีเวลาหยุดหย่อน เมื่อไม่สามารถจะทำได้ก็จะต้องถูกโบยด้วยหางเชือก นอกจากนั้นบทบัญญัติเก่าแก่ในการลงโทษก็มีกล่าวไว้ ดังจะได้ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้ซึ่งทำการฆาตรกรรมบนบก จะต้องถูกผูกมัดติดกับซากศพ และฝังทั้งเป็นพร้อมกับศพนั้น ถ้ากระทำการฆาตรกรรมในเรือ จะต้องผูกติดเข้ากับซากศพแล้วโยนลงทะเลไป
ผู้ใดชักมีดออกจะแทงผู้อื่น หรือทำร้ายเขาเพียงเลือดไหล จะต้องถูกตัดแขนข้างหนึ่ง
ผู้ที่ต่อยตีผู้อื่น จะต้องถูกกดให้จมลงในทะเล 3 ครั้ง
ผู้ใดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ป้ายความผิดให้ผู้อื่น หรือสบถสาบานแก่เพื่อนของเขาจะต้องเสียค่าปรับมากเท่าจำนวนความผิด
ผู้ทำการลักทรัพย์บนเรือ จะถูกน้ำมันดินที่ต้มเดือดเทราดลงบนศีรษะ แล้วเอาขนไก่โดยและจะถูกไล่ขึ้นบก เมื่อเรือเดินทางถึงเมืองท่าแห่งแรก
ผู้ที่หลับยามจะถูกลงโทษด้วยการหย่อนลงไปในทะเล

เหล่านี้ล้วนเป็นการสาสมด้วยการกล่าวหาทั้งสิ้น แต่ก็จะลงเอาเช่นนั้นชัดนักยังไม่ได้โดยที่ความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดร้ายแรง เป็นที่รังเกียจของสังคมทั้งสิ้น และบทบัญญัติในเรื่องการลงโทษทั่ว ๆ ไป ย่อมตกอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกัน ในสมัยเดียวกันยังมีบทบัญญัติที่มีหลักเกณฑ์กล่าวไว้เหมือนกัน เช่น เมื่อนายเรือประสงค์จะไล่ลูกเรือออก เขาจะต้องแจ้งให้ลูกเรือทราบความตั้งใจของเขา ด้วยการเอาผ้าปูโต๊ะไปเสียจากโต๊ะรับประทานอาการ 3 ครั้งติดต่อกัน

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย