ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

คำพูดแสลงในราชนาวี

ไม่ว่าชาติใดชุมนุมใดก็ตาม มักจะมีคำพูดแปลก ๆ จนติดปากแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วในหมู่คณะนั้น ๆ แต่ยังจำกัดขอบเขตไม่ปนเปกัน แต่ละหมู่คณะก็ย่อมใช้และเข้าใจกันได้เองในหมู่คณะของตน คำพูดเล่านี้ฟังดูแล้วก็แปลกหูดีเหมือนกัน บางทีก็ทำให้ผู้ฟังเกิดความขบขันหรือไม่ก็เป็นการย่อคำให้สั้นลง เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายรวดเร็วขึ้น คำพูดเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่า “คำพูดแสลง” แต่อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับทางราชการแท้ ๆ แล้วไม่ยินยอมรับใช้ เพราะรู้สึกว่าคำพูแสลงไม่มีความเหมาะสมอยู่หลายประการ สำหรับในราชนาวีเรามีคำพูดแสลงใช้กันอยู่หลายคำด้วยกัน และมักจะมีความหมายแปลก ๆ โดยมุ่งไปในทางเปรียบเทียบเสียเป็นส่วนมาก ขอยกตัวอย่างแสดงให้เห็นดังเช่น

ถั่วเขียวต้นน้ำตาล - ยาหมอสี
กระเทียมดอง - นกกระจาบ
ฟักเขียว - หมูทะเล
หัวฉ่ายโป๊ - ไก่งวง
มันฉาบ - เถาวัลย์เปรียง
ขัดหินทราย - ขนมปัง , น้ำตาลทราย
ฯลฯ

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย