ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ

  1. การนำเรือเล็ก (เรือยนต์หรือเรือโบด) เทียบบันไดเรือใหญ่ เป็นหน้าที่อขงนายท้ายจะต้องนำเรือเทียบให้พอเหมาะที่นายทหารหรือแขกจะก้าวขึ้นลงบันไดโดยสะดวก โดยจักต้องจัดกะลาสีหัวและท้ายเรือไว้คอยยึดเรือใหญ่ด้วยขอตะเพรา และแต่งเรือเล็กให้ขนานกับบันไดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเรือเล็กกระแทกบันไดเวลามีคลื่นลมด้วย และสะดวกต่อการขึ้นลงทั้งคนและสิ่งของ สมัยโบราณจะจัดกะลาสีลงไปคอยยึดจับเรือเล็กที่ปลายบันไดเรือใหญ่ด้วย
  2. ในการเชิญแขกนายทหารเรือต่างประเทศมาร่วมรับประทานอาการค่ำก็ดี หรือเลี้ยงรับรองก็ดี ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องจัดนายทหารผู้น้อยคอยต้อนรับที่บันไดเรือ หรือเชิงบันไดอาคาร (บนบก) เพื่อแนะนำและนำเข้าไปยังสถานที่ที่จัดไว้
  3. ดาดฟ้ายกท้ายเรือกราบขวาจัดไว้สำหรับนายพลเรือหรือผู้บังคับการเรือ และกราบซ้ายสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ส่วนดาดฟ้ายกหัวเรือกราบขวาเป็นที่สำหรับนายทหารชั้นประทวน สำหรับดาดฟ้าใหญ่นั้นเป็นที่สำหรับกะลาสีเรือได้ทำงาน พักผ่อนและรื่นเริงกัน นายพลเรือและผุ้บังคับการเรือสมัยเรือใบ จะต้องจัดที่บนดาดฟ้ายกท้ายเรือด้านเหนือลมให้เสมอ

    ปัจจุบันเรือรบในราชนาวีส่วนมากจัดดาดฟ้าท้ายเรือไว้สำหรับนายทหาร และผู้บังคับการแยกเป็นพิเศษ ส่วนพลทหารอยู่หัวเรือสุดต่อมาเป็นพันจ่าและจ่า นอกจากเรือสมัยใหม่บางลำจัดที่สำหรับผู้บังคับการเรือและทหารไว้กลางลำก็มี
  4. ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ กำหนดให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรเดินทางกราบขวาและนายทหารชั้นประทวนกับพลทหารเดินทางกราบซ้าย แต่ในเวลาปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองกราบ

    การเดินสวนกันในที่แคบ เช่นช่องทางเดินบันได ผู้มีอาวุโสน้อยต้องหยุดและแอบข้างทางหลีกให้ผู้มีอาวุโสสูงผ่านไปก่อน หากเดินไปด้วยกันกรณีการตรวจ การสั่งงาน ผู้น้อยต้องเดินเฉียงซ้ายระดับต่ำกว่าผู้ใหญ่เสมอ ถ้าคนมากยอมให้เฉียงขวาต่ำได้อีกแถวหนึ่ง
 

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย