ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

การใช้ผ้าพันแขนทุกข์

  1. ผ้าพันแขนทุกข์สีดำสำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ให้มีขนาดกว้างระหว่าง 7 ซม. และ 10 ซม. และให้พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอกพองาม
  2. ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร พันจ่า และนักเรียนนายเรือ ให้ผ้าพันแขนทุกข์เครื่องแบบทหารได้
  3. ให้งดใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ
    - เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร
    - เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมไว้ทุกข์
  4. ถ้าอยู่ในต่างประเทศ หากจำต้องไว้ทุกข์ ให้ปฏิบัติ ตามข้อ 2 และ 3 เว้นแต่ระเบียบการไว้ทุกข์ใน ต่างประเทศนั้นมีแตกต่างออกไป จึงให้ปฏิบัติตามควรแก่ขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ ได้

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย