ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขปที่ควรทราบ มีดังต่อไปนี้คือ.

 1. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเรือต้องฟังให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร
 2. ห้ามผิวปากในเรือและตะโกนพูดกับคนภายนอก
 3. “โฮ” แปลว่า หยุด “หะเบส” แปลว่า ดึง ลาก “หะเรีย” แปลว่า หย่อนปล่อยไปช้า ๆ และ “ต๋ง” แปลว่า ผูกให้อยู่
 4. เมื่อรับคำสั่งต้องทวนคำสั่งเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง
 5. เมื่อได้รับคำสั่งใด ๆ ต้องตะโกน (เฉพาะยาม)
 6. ตีระฆังเรือไม่เกิน 8 ที่ และตีเป็นคู่
 7. ห้ามนั่งห้อยเท้าตามที่ต่าง ๆ เช่น กราบเรือ เขื่อนริมน้ำ เป็นต้น
 8. นอนแล้วข้ามกันได้ไม่ถือ เพราะในเรือแคบไม่มีทางเดิน ห้ามนอนในเรือกระเชียงซึ่งผูกอยู่ท้ายเรือ หรือนั่งเต้าอยู่บนเรือใหญ่
 9. การขึ้นลงเรือรบและการผ่านเข้าเขตเสาธงท้ายเรือต้องหันหน้าไปทางท้ายเรือ ทำการเคารพก่อน เสมอ เพื่อคารวะต่อธงราชนาวี และสถานที่
 10. การขึ้นลงเรือกระเชียงผู้มีอาวุโสต่ำต้องลงก่อนและขึ้นจากเรือทีหลัง ห้ามเหยียบกระทงเรือ
 11. ผู้มีอาวุโสต่ำต้องเข้าประจำกระเชียงก่อน ถ้าไม่มีหน้าที่ประจำกระเชียง ต้องนั่งเอามือกอดอกในท่า ผึ่งผาย ไม่จำเป็นแล้วห้ามนั่งท้ายเรือ
 12. จ่าและพลทหารต้องขึ้นทางมุม ห้ามขึ้นบันได (พันจ่าอนุญาตให้ขึ้นลงบันไดซ้ายได้) เว้นในกรณีที่ จำเป็น เช่น มีของมาก หรือของหนัก คลื่นจัด ๆ ต้องขออนุญาตก่อน
 13. ถ้ามีทหารในเรือโบต ห้ามพลเรือนที่ไปด้วยถือท้าย
 14. ห้ามนุ่งโสร่งและใส่เกี๊ยในเรือ ห้ามสวมรองเท้าแตะขึ้นบก แม้ว่าจะอยู่ริมฝั่งก็ตาม
 15. ห้ามทหารกางร่ม (ทั้งแดดและฝน)
 16. วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ชักธงราชนาวีขนาดใหญ่ท้ายเรือ
 17. ก่อนทำการรับสลุตคำนับเรือสินค้า ต้องเป็นธงที่ชักอยู่เต็มเสา ถ้ารับสลุตในเวลาไว้ทุกข์ให้ชักขึ้น เต็มเสาก่อนสลุต และลดลงไว้ตามเดิม
 18. ก่อนเทน้ำทิ้งต้องเอามือควานก้นถังตรวจของว่ามีตกหล่อนอยู่หรือไม่ก่อน แล้วต้องเทลงกราบใต้ลม
 19. ห้ามสูบบุหรี่และตากผ้าเปียกในห้องใต้ดาดฟ้า ห้ามตากผ้าตามราวลวดข้างเรือ ให้สูบบุหรี่และตาก ผ้าในที่ที่กำหนดไว้
 20. หยิบของไปใช้แล้วให้นำกลับไว้ที่เดิม ถ้าชำรุดต้องซ่อมทำหรือแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ
 21. เวลาเรือถูกคลื่น เข้าแถวให้ยืนถ่างขาได้
 22. เดินบนดาดฟ้าต้องสวมหมวก เว้นแต่ทหารรับใช้
 23. การเคลื่อนไหวบนดาดฟ้าต้องวิ่ง หรือเดินอย่างรวดเร็วกว่าปกติ
 24. ขณะรับประทานอาหารต้องถอดหมวกเสมอ
 25. พิธีธงขึ้นลง ผู้ไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องรับธงหมดทุกคน
 26. ขึ้นบุมหรือบันไดต้องว่องไว ห้ามยืนขวางช่องทางเดิน
 27. ทหารต้องเดินกราบซ้ายเสมอ นอกจากเหตุจำเป็นหรือประจำสถานี
 28. เชือกชักธงต้องตึงเสมอ ระวังอย่าให้ธงพันเสา
 29. อย่ายืนเอนพิงกับราวลวด หลักเพดาน เป็นต้น อันแสดงท่าอ่อนแอ ขี้เกียจ หรือนั่งบนพุกก้ามปู เป็นต้น
 30. เวลานั่ง ยืน เดิน ผู้อาวุโสต่ำอยู่ทางซ้ายผู้มีอาวุโสสูง ถ้าหลายคนให้ผู้อาวุโสอยู่กลาง
 31. ผู้บังคับการเรือขึ้นลงหรือผู้มีตำแหน่งสูงกว่าผู้บังคับการเรือ และเป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทหาร ทุกคนต้องทำความเคารพ เว้นแต่ผู้ที่ทำงานจำเป็นหรือไม่ได้ยินเสียงนกหวีด
 32. การเคารพในเรือทำครั้งเดียวในเวลาพบกันครั้งแรก และจะทำอีกเมื่อได้รับคำสั่งให้เข้าไปพบเว้นแต่ ผู้บังคับการเรือต้องทำทุกครั้งที่ผ่าน
 33. การเข้าไปหานายทหารผู้มีอาวุโสต่ำ ในหมู่นายทหารอาวุโสสูงต้องขออนุญาตพบผู้นั้นต่อนายทหาร ผู้มีอาวุโสสูงสุดก่อน
 34. ก่อนจะเข้าไปพบผู้มีอาวุโสสูงที่อยู่ในห้อง ต้องเคาะประตูและขออนุญาตก่อนการเคาะประตู นิยม เคาะ 3 ครั้งติด ๆ กัน แสดงว่าผู้เข้าพบเป็นทหารต่ำกว่าสัญญาบัตร ถ้าเคาะ 2 ครั้ง ติด ๆ กัน และเว้นจังหวะเคาะอีก 1 ที แสดงว่าผู้เข้าพบเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
 35. การเข้าไปในห้องโถงนายทหาร ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย
 36. การเดินตามหลังผู้มีอาวุโสและประสงค์จะรีบขึ้นหน้า หรือผ่านในที่แคบซึ่งผู้มีอาวุโสนั่งหรือยืนอยู่ ต้องขออนุญาตก่อนเสมอ
 37. การขึ้นลงบันได หรือช่องทางคับแคบ ผู้มีอาวุโสต่ำต้องหยุดแอบข้างทาง เพื่อเปิดทางสะดวก
 38. ทำอะไรต้องเข้าคิว และต้องให้สิทธิผู้มีอาวุโสสูงก่อน
 39. ระเบียบปลีกย่อยปฏิบัติตามที่ทางเรือหรือสถานที่นั้น ๆ กำหนด
 40. การปฏิบัติบนบกอนุโลมตามแบบธรรมเนียมและมรรยาทนี้ด้วย

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย