ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)

ในการย้ายตำแหน่ง นอกจากผู้ย้ายตำแหน่งจักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทหารเรือ ว่าด้วยการรายงานตนเองแล้ว สำหรับผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ถือเป็นธรรมเนียมและมรรยาทอันดีว่าจะต้องเข้าเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้บังคับการเรือ ต้นเรือ ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามนัดหมาย เพื่อได้สนทนา ซักถามถึงหน้าที่ราชการ ระเบียบปฏิบัติในเรือ งานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อุปนิสัยใจคอ และการแนะนำโดยย่อ

นายทหารผู้น้อยจะแจ้งด้วยวาจาต่อนายทหารธุรการว่า “เรียน ผบ.เรือ หรือนาวาเอก………..ว่า เรือเอก……… จะขออนุญาตเข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพ (Respect)”

เมื่อนายทหารผู้ใหญ่จะตอบรับการเข้าเยี่ยมหรือกำหนดนัดหมาย จึงจะเข้าเยี่ยมได้ตามกำหนด หากนายทหารผู้ใหญ่มีอาวุโสสูงกว่าจะเข้าเยี่ยมผู้มีอาวุโสต่ำกว่า จะแจ้งว่า “พลเรือตรี…………..ขอเยี่ยมเพื่อแสดงความนับถือ (Compliment)” หากไม่พบควรวางนามบัตรไว้แทนตัว การเยี่ยมนี้ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในเรือ ไม่ควรนานเกินกว่า 10 นาที

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย