ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก

  1. นายทหารซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสโมสรของเรือหรือสโมสรบนบก หากประสงค์จะร่วมหรือใช้สโมสรนั้นชั่วคราว จักต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่สโมสรนั้นกำหนดเช่นเดียวกับสมาชิกด้วย โดยไม่มีสิทธิ์ยกเว้นเป็นพิเศษ
  2. สมาชิกสโมสรย่อมเป็นเครื่องแสดงความสามารถในทางสังคมและคุณวุฒิของราชนาวี สำหรับนายทหารซึ่งใช้เวลาว่างพบปะสังสรรค์กันในเวลาอันสั้นนี้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการอบรมมาน้อยย่อมเก้อเขินและเห็นได้เด่นชัด
  3. สโมสร เป็นสถานที่ที่ยังความสะดวกนานัปการแก่มวลสมาชิก เช่น เป็นที่โต้ตอบจดหมายพบปะสังสรรค์ งานธุรกิจและสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสบายอื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม กีฬาในร่ม กลางแจ้ง ฯลฯ
  4. นายทหารผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิก ควรได้ลงชื่อในสมุดเยี่ยมของสโมสร หรือวางนามบัตรของตนเพื่อแสดงว่าเป็นแขกของสโมสร ให้บริการหรือทหารรับใช้ได้รู้จักว่าท่านเป็นใคร และสมาชิกได้ทราบการเยี่ยมด้วย หากจะใช้นามบัตรนัดพบเพื่อนเก่าซึ่งเป็นสมาชิกด้วยก็ย่อมกระทำได้ เมื่อท่านจะจากไปสมควรได้วางนามบัตรไว้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความชื่นชมยินดีในการต้อนรับ และเป็นการแสดงความเคารพแก่สมาชิกด้วย
  5. นายทหารผู้ใหญ่อาจจะมอบนามบัตรของตนให้แก่แขกถือมา หรือให้นายทหารผู้น้อยซึ่งเป็นสมาชิกเป็นผู้นำมายังสโมสรก็ได้
  6. นายทหารที่เป็นสมาชิกจะต้องชำระเงินหนี้สินต่าง ๆ ซึ่งตนมีสิทธิ์ในการเซ็นเชื่อไว้ให้เสร็จก่อนเรือออกทะเล หรือเมื่อได้รับจดหมายเตือนจากสโมสร โดยทันที อย่ารีรอให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับทราบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารที่เป็นแขกของสโมสรชั่วคราว (ไปราชการ)
  7. โปรดจำไว้ด้วยว่า สโมสรที่ดีจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างแก่สมาชิกอาวุโสที่สุด เช่น จัดห้องพิเศษเล็ก ๆ โต๊ะอาหารพิเศษ เก้าอี้นั่งเล่นพิเศษใกล้หน้าต่างมองเห็นถนนหรือวิวที่สวยงามได้ และเพื่อสังเกตสมาชิกผู้น้อยด้วย
  8. ข้อยุติ กฎที่ดีเยี่ยมของสมาชิกหนุ่ม ๆ ก็คือ พึงปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษในการสังสรรค์ทุกโอกาส ไม่ว่าในหรือนอกสโมสร “มิตรภาพและอัธยาศัยจะสนิทสนมยิ่งขึ้น เมื่อแรกพบจงทำความเคารพฟังและตอบ อย่านั่งใจลอยในวงสนทนา”

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย