ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทในห้องโถงนายทหาร

ห้องโถงนายทหารเปรียบเสมือนห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องพักผ่อนและอื่น ๆ ของนายทหารทุกนายในเรือ ใช้ในการรับรองและต้อนรับมิตรสหาย ใช้เป็นสโมสรพักผ่อนหย่อนอารมณ์ สนทนาถกปัญหาประจำวัน ประกอบด้วยภาพยนตร์ (สำหรับเรือใหญ่) วิทยุ โทรทัศน์และเครื่องกีฬาในร่ม เป็นสถานที่สำหรับดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีระเบียบและมรรยาทอันพึงปฏิบัติโดยเฉพาะ ดังนี้

 1. ผบ.เรือ หรือนายทหารอาวุโส (ต้นเรือ) ซึ่งเป็นประธาน จักต้องตรงต่อเวลาในการเข้าโต๊ะอาหาร ถ้ามาช้ากว่ากำหนด ให้จัดนายทหารอาวุโสรองเป็นประธานสั่งเริ่มเสิร์ฟ
 2. นายทหารทุกคนพร้อมที่จะนั่งโต๊ะทันที เมื่อประธานได้นั่งแล้ว ฉะนั้นจึงควรมาพร้อมที่ห้องโถงก่อนเวลา 3 - 5 นาที ถ้าจำเป็นและมาช้ากว่ากำหนดจะต้องกล่าว “ขออนุญาตหรือขออภัย หรือขอโทษ” ต่อนายทหารอาวุโสหรือประธาน และถ้าประสงค์จะลุกจากโต๊ะก่อนเสร็จการรับประทานเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนก็ดีหรือความจำเป็นอื่นใดก็ดี จะต้องกล่าว “ขออนุญาตหรือขออภัยหรือขอโทษ” ต่อนายทหารอาวุโสหรือประธานก่อน อย่าลุกออกไปเฉย ๆ
 3. อย่าถกปัญหาในเรื่องสุภาพสตรีและศาสนาในโต๊ะอาหาร ตลอดจนปัญหาด้านการเมืองและเชื้อชาติ นอกเสียจากเป็นเรื่องของฝ่ายศัตรู การสนทนาที่ดีมีกฎอยู่ว่า ควรพูดในเรื่อง “การชื้อของตามร้านค้า” ได้ทุกเวลาและ “งานเรือ” เวลาพักสูบบุหรี่หรือหลังเวลากาแฟ
 4. อย่าสูบบุหรี่ในขณะที่ผู้อื่นยังไม่เสร็จจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะนายทหารอาวุโสหรือประธาน ควรสูบได้เมื่อทหารรับใช้เก็บขนมและเริ่มเสิร์ฟกาแฟแล้ว
 5. ระเบียบของเมส นายทหารที่ดีจะต้องกำหนดการเชิญแขกส่วนตัวร่วมโต๊ะอาหารในเรือไว้ด้วย เพื่อขจัดข้อยุ่งยาก ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างแขกกับนายทหารอื่น ๆ โดยเฉพาะค่าบริการและค่าอาหารทุกมื้อ
  นายทหาร จะได้รับการยินยอมและสนับสนุนให้เชิญแขกขึ้นมาร่วมรับประทานอาหารค่ำในเรือได้ แขกทุกคนที่มาจะต้องถือว่าเป็นแขกของเมสทั้งหมด และเป็นหน้าที่และสิทธิของนายทหารทุกคน (สมาชิกเมส) จะต้องปฏิบัติตนเสมือนเจ้าบ้านทีดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้เชิญจะต้องแนะนำสมาชิกทุกคนต่อแขกของตนด้วย
 6. ประเพณีที่ดีอีกอย่างซึ่งพึงกระทำก็คือ ในเมื่อเรือจอดทอดสมอใกล้แหล่งที่เจิญหรือร่วมอ่าวกับเรืออื่น ควรเชิญแขกพลเรือนหรือนายทหารเรืออื่นมาร่วมสังสรรค์ในเรือจะเป็นงานเลี้ยงรับรอง หรืออาหารค่ำก็ได้ โดยการพิมพ์บัตรเชิญหรือด้วยวาจา (ถ้ามีเวลาน้อย) และตกแต่งห้องโถง (เมส) ให้สวยงามด้วยธงทิว ดอกไม้ และอื่น ๆ เพื่อให้แขกได้รับความเบิกบานพึงพอใจและรู้สึกที่ดีต่อเรือและการบริการ
 7. ผบ.เรือ จะต้องมั่นใจว่าห้องเมสจะต้องมีระเบียบปฏิบัติไปตามคำสั่ง โดยประธานเมสเป็นผู้ดำเนินการรักษามาตรฐานและการปฏิบัติอันสูงเสมอ
 8. การเข้าห้องโถง นายทหารทุกคนจะต้องแต่งเครื่องแบบเรียบร้อย นอกจากหลังเวลา 2000 แล้ว ยอมให้แต่งกายพลเรือนได้แต่มิใช้เสื้อนอน เว้นเสียแต่ในบางโอกาสที่ ผบ.เรือ จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
 9. นายทหารชั้นประทวนและพลทหาร (เว้นทหารรับใช้) จะเข้าไปในห้องโถงจะต้องเคาระประตูและกล่าวคำ “ขออนุญาต” ก่อนเสมอ

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย