ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)

  1. นายทหารทุกนายเว้นผู้ที่เข้ายาม จะต้องมาพร้อมบริเวณโต๊ะอาหาร ก่อนเวลาอาหาร 2 - 3 นาที ทุกมื้อ เป็นหน้าที่ต้นเรือหรือนายทหารฝ่ายพลาธิการเป็นผู้ตรวจสอบ
  2. ถ้านายทหารมีกิจจำเป็นจะต้องลุกจากโต๊ะอาหารก่อนรับประทานเสร็จ จะต้องขออนุญาตนายทหารอาวุโสหรือประธาน (ต้นเรือ) เสียก่อน
  3. ทางเรือยินดีสนับสนุน ให้นายทหารได้เชิญแขกมาร่วมรับประทานอาหารค่ำในเรือได้ และจัดงานเลี้ยงเป็นพิเศษหากมีนายทหารมากมายร่วมกันประสงค์จะเชิญแขก ในโอกาสนี้อนุญาตให้นายทหารได้นำแขกชมและศึกษาอาวุธที่เปิดเผยได้และส่วนต่าง ๆ ของเรือได้ก่อนถึงเวลาอาหาร พึงละเว้นการนำเข้าไปในห้องส่วนตัว (โดยเฉพาะแขกสุภาพสตรี)
  4. อนุญาตให้เล่นกีฬาในร่มในห้องโถง เช่น ไพ่ หมากรุก อื่น ๆ ได้ก่อนเวลาอาหารครึ่งชั่วโมง หรือเมื่อเลิกงานแล้ว
  5. ห้องโถงนี้ได้จัดตกแต่งไว้อย่างประณีตสวยงาม เช่นเดียวกับห้องรับแขกในบ้านและจัดทหารรับใช้ไว้คอยบริการตลอดเวลา นายทหารทุกคนพึงระมัดระวังและช่วยกันรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย โดยช่วยเก็บหนังสือนิตยสารรายวัน ไพ่ หมากรุก และอื่น ๆ เมื่อเลิก ยังที่ที่จัดไว้ด้วย
  6. อาหารประจำวันมีรายการเมนูติดไว้ให้ดู พึงมั่นใจว่าอาหารจะประกอบขึ้นด้วยความสะอาด ประณีต และมีรสอย่างดีเสมอ ทหารรับใช้จักต้องมีความชำนิชำนาญในการบริการอย่างถูกต้องตามแบบด้วย
  7. นายทหารทุกคนจะต้องศึกษา และฝึกวิธีกล่าวคำอวยพรหรือเชิญแขกดื่มในการจัดเลี้ยงด้วย เพื่อไม่เก้อเขินในโอกาสที่ ผบ.เรือ เชิญให้พูดต่อหน้าแขกเหรื่อ
  8. แขกที่รับเชิญมักจะรู้สึกว่าตนเป็นแขกของเมสนายทหาร อาจจะมีความกระดากอายต่อส่วนรวม ดังนั้น นายทหารอาวุโสพึงเอาใจใส่ต้อรับและดูแลแขกของนายทหารผู้น้อยให้เป็นกันเอง และคลายความกังวลใจลง
  9. นายทหารทุกคนไม่ควรแอบมาพักผ่อน หรือเถลไถลในห้องโถงในเวลางาน และอย่าแต่งนอกเครื่องแบบเข้ามาในห้องนี้ เว้นแต่หลังเวลา 2000 แล้ว อนุญาตให้แต่งพลเรือนได้ แต่ไม่ใช่เสื้อนอน
  10. ถ้าไม่จำเป็นหรือสถานที่มีไม่พอ (เรือเล็ก) จริง ๆ แล้ว ไม่บังควรใช้ห้องโถงปฏิบัติงานเป็นอันขาด

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย