เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

ถั่วลิสง

(Peanut)

      ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารและอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ แถว Motto Gasso ประเทศบราซิล, แถบเทือกเขา Andes ประเทศโบลิเวีย แถบลุ่มน้ำอเมซอน (Amezon) และตอนใต้ของประเทศอุรุกวัย (Uruguay) ถั่วลิสงอยู่ในวงศ์ Arachis ซึ่งมีอยู่ 30-40 species และกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณแหล่งกำเนิดดังกล่าว ถั่วลิสงพันธุ์ปลูกคือ Arachis hypogaea พร้อมกับพันธุ์แบบอื่นทั้งประเภทเลื้อย กึ่งเลื้อย เป็นพุ่ม มีรูปร่างของฝัก ขนาดฝัก ต่าง ๆ กัน ได้แพร่กระจายไปทั่ว ทวีปอเมริกาใต้ โดยการนำของพวกอินเดียนพื้นเมือง

        ในราวศตวรรษที่ 15 นักเดินเรือนชาวโปรตุเกส ได้นำถั่วลิสงไปปลูกในทวีปอัฟริกา แถวซีนีกัลและแกมเบีย ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าไปในยุโรป สู่ประเทศโปรตุเกส และสเปน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้รับเมล็ดถั่วลิสงจากอัฟริกา โดยพวกทาสนำติดตัวเข้ามาและปลูกครั้งแรกในแถวรัฐ Carolina และ Virginia ในเอเซียใต้นำถั่วลิสงเข้ามาจากอัฟริกาเมื่อต้นศตวรรษที่ 16 โดยเข้ามาปลูกในอินเดีย และหมู่เกาะต่าง ๆ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์

การจำแนกชนิดของถั่วลิสง
พฤกษศาสตร์ของถั่วลิสง
การปลูกถั่วลิสงในประเทศไทย
สารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย