ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นกระบอก

นาวสาวนภัสวรรณ บุญนิธี หลักสูตรและการสอน รุ่น 7

มือของหุ่นกระบอก

เมื่อได้ศีรษะและลำตัวหุ่นกระบอกแล้วก็มาถึงการทำมือ มือหุ่นกระบอกมักมีขนาดประมาณ 1.5-2 นิ้ว โดยให้มีขนาดพอดีกับขนาดของตัวหุ่น มือทั้งสองข้างจะตอกติดอย่างแน่นหนาอยู่กับเรียวไม้ไผ่เหลาเล็กๆ 2 อัน ขนาดความยาวระดับเดียวกับปลายเท้าด้านล่าง ซึ่งเสียบต่อจากมือลงมาสำหรับจับเชิด ไม้ไผ่นี้เรียกกันว่า “ตะเกียบ” มือหุ่นของตัวพระมือขวาจะถืออาวุธไว้เสมอ จึงมักแกะด้วยไม้ มีรูสำหรับเสียบอาวุธ ซึงเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง เช่น ถือปี่ ถือศร ถือพระขรรค์ ส่วนมือซ้ายจะตั้งวงรำอย่างละคร ส่วนมือตัวนางโดยมากจะตั้งลงรำทั้งสองข้าง หุ่นกระบอกตัวนางบางตัวจะถืออาวุธหรือพัดบ้างแต่เป็นส่วนน้อย โดยสิ่งของที่จะให้ตัวหุ่นหุ่นกระบอกถือต้องมีขนาดพอดีกับมือไม่ว่าจะเป็นพระขรรค์ คันศร ตะบอง ปี่ หรือพัด ฯลฯ ซึ่งจำลองขนาดมาจากของจริงทั้งสิ้น   มือของหุ่นกระบอกบางคณะ เช่นจางวางทั่ว พาทย์โกศล หรือของคณะพระสุนทรเทพระบำ จะแกะด้วยไม้เนื้อเบาทั้งมือซ้ายและมือขวา ส่วนมือของหุ่นคณะจางวางต่อ ณ ป้อมเพชรและคณะนายเปียก ประเสริฐกุล มือที่ตั้งวงรำจะทำด้วยหนัง โดยนำหนังไปแช่น้ำอยู่หลายวันจนนิ่ม แล้วนำมาขูดจนบางดี จึงตัดผ่าให้เป็นรูปมือและนิ้วแล้วดัดด้วยลวดให้อ่อนเหมือนมีละครกำลังรำ จากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งแข็งคงรูปดีแล้วจึงเอาลวดออก นำมาตอกติดกับข้อมือที่ทำด้วยไม้แล้วปิดกระดาษให้ทั่ว สุดท้ายจึงทาสีฝุ่นให้เหมือนกับสีผิวหน้าของหุ่น

หุ่นไทย
สมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2121-2246)
สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2246-พ.ศ.2310)
สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-พ.ศ.2325)
สมัยรัตนโกสินทร์
หุ่นของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
กำเนิดของหุ่นกระบอก
หุ่นนายวิง
หุ่นจางวางต่อ
หุ่นจางวางทั่ว
หุ่นกระบอกนายเปียก
หุ่นนายเบี้ยว
หุ่นกระบอกนายปั้น
ลักษณะหุ่นกระบอก
ศีรษะหุ่น
ลำตัวหุ่นกระบอก
มือของหุ่นกระบอก
เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นกระบอก
วิธีเชิดหุ่นกระบอก
การโหมโรง
การแสดง
การบรรเลงและการขับร้อง
การพากย์หุ่น
โรงหุ่นกระบอก
ฉากหุ่นกระบอก
เครื่องประกอบฉาก
เรื่องหุ่นกระบอกที่นิยมแสดง
โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอก
การบูชาครูก่อนการแสดงหุ่น
การบูชาครูของวงปี่พาทย์ก่อนการแสดงหุ่น
ความเชื่อและประเพณีในการแสดงหุ่น
หุ่นกระบอกคณะครูชื้น สกุลแก้ว
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
หุ่นกระบอกกรมศิลปากร
หุ่นกระบอกคณะรอดศิรินิลศิลป์
หุ่นกระบอกสมุทรสงคราม
หุ่นกระบอกคณะแม่เชวง อ่อนละม้าย
หุ่นกระบอกเพชรบุรี
หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ
อัตลักษณ์
วิกฤตของหุ่นกระบอกในปัจจุบัน
แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหุ่นกระบอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย