วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ทะเล

ทะเลจีนตะวันออก (East China Sea)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ทางทิศเหนือติดกับทะเลเหลือง ทิศตะวันออกติดกับหมู่เกาะโอกินาวา ทิศใต้ติดกับทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน พิกัดภูมิศาสตร์: 30°0′N 125°0′E

ทะเลจีนตะวันออก

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki 
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลจีนใต้

ทะเลจีนใต้ ( South China Sea) เป็นทะเลที่อยู่ทางตะวันตกสุดของมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาณาตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร ถ้าไม่นับมหาสมุทรทั้งห้าแล้ว ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศและดินแดนที่มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศบรูไน, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม เป็นแหล่งกำเนิดพายุไต้ฝุ่น

ทะเลจีนใต้

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลดำ

ทะเลดำ (Black Sea หรือชื่อในสมัยโบราณ Euxine Sea) เป็นทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรป (ด้านตะวันออกเฉียงใต้) และเอเชียไมเนอร์ เชื่อมต่อกับทะเล เมดิเตอร์เรเนียนทางช่องแคบบอสพอรัส ทะเลดำมีเนื้อที่ประมาณ 442,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลดำ ได้แก่ ประเทศตุรกี, ประเทศบัลแกเรีย, ประเทศโรมาเนีย, ประเทศยูเครน, ประเทศรัสเซีย และประเทศจอร์เจีย ดินแดนของ แหลมไครเมีย ปัจจุบันเป็นของประเทศยูเครน

ทะเลดำ

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลแดง

ทะเลแดง (Red Sea) เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย แบ่งระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย โดยทะเลแดงเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเอเดน (Gulf of Aden) ทะเลแดงมีความยาวประมาณ 1900 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300 กิโลเมตร ร่องทะเลที่ลึกที่สุดประมาณ 2,500 เมตร และความลึกเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร ทะเลแดงมีชื่ออื่นคือ อ่าวอาระเบีย (Arabian Gulf) ซึ่งเรียกกันก่อนสมัย คริสศตวรรษที่ 20 ชื่อทะเลแดงไม่ได้หมายถึงสีของน้ำทะเล แต่หมายถึงสีของแบคทีเรียชนิดหนึ่งบริเวณผิวน้ำ

ทะเลแดง

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลบันดา

ทะเลบันดา (Banda Sea) ตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซียวัดจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก กว้างประมาณ 1,000 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร พิกัดภูมิศาสตร์: 5°27′26″S,127°23′12″E

ทะเลบันดา

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) เป็นทะเลระหว่างทวีป คั่นกลางทวีปยุโรปที่อยู่ทางเหนือ ทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางใต้ และทวีปเอเชียที่อยู่ทางตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านตร.กม. คำในภาษาอังกฤษ Mediterranean มาจากภาษาละติน mediterraneus หมายถึง 'ภายในแผ่นดิน' (medius 'กลาง' + terra 'แผ่นดิน, โลก') ในภาษากรีกใช้ว่า "mesogeios"

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลโมลุกกะ

ทะเลโมลุกกะ (Molucca Sea) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลบันดากับทะเลเซเลเบส ในประเทศอินโดนีเซีย พิกัดภูมิศาสตร์: 0°25′S 125°25′E

ทะเลโมลุกกะ

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลเหลือง

ทะเลเหลือง (Yellow Sea) เป็นบริเวณทะเลทางเหนือของทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นทะเลปิดของมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลเหลืองตั้งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรเกาหลี ชื่อว่าทะเลเหลืองนี้มาจากละอองทรายทำให้สีของน้ำเป็นสีเหลืองซึ่งมาจากแม่น้ำเหลือง

ทะเลเหลือง

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

ทะเลอาหรับ

ทะเลอาหรับ (Arabian Sea) เป็นบริเวณหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับประเทศอินเดีย ทิศเหนือติดประเทศปากีสถานและประเทศอิหร่าน ทิศตะวันตกติดกับคาบสมุทรอาหรับ ส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลอาหรับลึก 4,652 เมตร ส่วนที่ยาวที่สุดยาว 2,400 กิโลเมตร แม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดที่ไหลลงทะเลอาหรับคือแม่น้ำสินธุ

ทะเลอาหรับ

แหล่งข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.indochinaexplorer.com/china.php

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย