Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell)

ประวัติความเป็นมาของเซลล์แสงอาทิตย์
ความหมายของ Solar Cell หรือ PV
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์
หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์
ขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์
อุปกรณ์สำคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์
ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์
ขบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผลึกเดี่ยว
ขบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผลึกรวม
คุณสมบัติและตัวแปรที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com