เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ถั่วเหลือง
(Soybean)

ประโยชน์ของถั่วเหลือง
พฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง
สภาพดิน-อากาศที่เหมาะต่อการปลูกถั่วเหลือง
การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย
พันธุ์ที่ใช้ปลูก
วิธีการปลูก
การดูแลรักษา
โรคถั่วเหลือง
แมลงศัตรูถั่วเหลือง
การเก็บเกี่ยวและนวดถั่วเหลือง

การดูแลรักษา

หลังการปลูกควรฉีดสารเคมีป้องกันวัชพืช เช่น ฉีดอะลาคลอร์ การดูแลรักษาหลังปลูกนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ถั่วเหลืองให้ผลผลิตดี ลำดับของการดูแลรักษานับตั้งแต่การถอนแยก ถ้าถั่วเหลืองงอกขึ้นหนาแน่นเกินไปก็ถอนทิ้งเสียบ้าง เมื่อปลูกเป็นหลุมก็ให้เหลือไว้ไม่เกินหลุมละ 2-3 ต้น ถ้าโรยเป็นแถวก็ให้ระยะระหว่างต้นห่างกันราว 5-8 ซม. นับว่าเหมาะสมที่สุด ระยะระหว่างต้นขนาดนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าให้ผลผลิต/ไร่สูงที่สุด การถอนแยกกระทำเมื่อกล้าถั่วเหลืองมีอายุราว 10 วัน การปลูกโดยวิธีหว่านไม่อำนวยการปฏิบัติงานใด ๆ หลังการปลูก นอกจากการฉีดป้องกันโรค และกำจัดแมลงเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องปลูกซ่อมก็ให้รีบกระทำโดยเร็ว เพราะการปลูกซ่อมช้าทำให้ต้นที่ปลูกซ่อมให้ผลเก็บเกี่ยวช้าไปด้วย การปราบวัชพืชนับว่าจำเป็นมาก ถ้ากระทำได้ในวันปลูกควรจะฉีดอะลาคลอร์ (alachlor) อัตรา 300-500 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร/ไร่ เพื่อป้องกันการงอกของวัชพืช ทำให้แปลงปลูกปลอดวัชพืชได้ราว 20-30 วัน ก่อนถั่วเหลืองออกดอกก็อาจปราบวัชพืชอีก 1 ครั้งก็อาจเพียงพอ เพราะหลังจากนั้นถั่วเหลืองก็เจริญเติบโตคลอบคลุมแปลง มีวัชพืชขึ้นน้อยมาก การปราบวัชพืชหลังถั่วเหลืองติดฝักแล้วไม่ปรากฏว่าทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด หรือถ้าเพิ่มก็เพียงเล็กน้อยจนไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรง ในกรณีที่ไม่มีการฉีดยาป้องกันวัชพืชในวันปลูก กสิกรอาจจำเป็นต้องปราบวัชพืชถึง 3-4 ครั้ง การศึกษาพบว่าการใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อควบคุมวัชพืชหลังงอก (post-emergence) ยังไม่ค่อยได้ผล

 

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่อ่อนแอขาดน้ำไม่ได้ การให้น้ำหนักต้นแห้งและเมล็ดแต่ละกก.นั้นต้องการน้ำถึงกว่า 600 ลิตร ในขณะที่ข้าวโพดต้องการเพียงราว 350 ลิตรเท่านั้น นอกนั้นการให้น้ำต้องสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก ถ้าอากาศร้อนถั่วเหลืองไม่ควรจะขาดน้ำเกิน 10 วัน การขาดน้ำในช่วงออกดอกหรือในช่วงที่ฝักกำลังเจริญทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก การปลูกในหน้าแล้งควรได้มีการระบายน้ำเข้าแปลงทุก ๆ 7-10 วัน โดยที่ไม่ปล่อยน้ำเข้ามากจนท่วม เมื่อน้ำท่วมแปลงก็ควรระบายออกในเวลาไม่เกิน 4 วัน แต่เมื่อถั่วเหลืองต้นโตแล้วจะทนต่อน้ำขังมากขึ้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย