เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ถั่วเหลือง
(Soybean)

ประโยชน์ของถั่วเหลือง
พฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง
สภาพดิน-อากาศที่เหมาะต่อการปลูกถั่วเหลือง
การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย
พันธุ์ที่ใช้ปลูก
วิธีการปลูก
การดูแลรักษา
โรคถั่วเหลือง
แมลงศัตรูถั่วเหลือง
การเก็บเกี่ยวและนวดถั่วเหลือง

แมลงศัตรูถั่วเหลือง

แมลงที่พบเป็นศัตรูถั่วเหลืองมีมากกว่า 10 ชนิด แต่ชนิดที่ร้ายแรงมี 5-6 ชนิด ดังนี้

หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว (beanfly)
เป็นหนอนของแมลงวัน (Melanagromyza sojae) เป็นแมลงสีดำ ปีกใส ขนาดยาวไม่เกิน 0.3 ซม. ซึ่งวางไข่ตรงโคนต้นหรือก้านใบของถั่วเหลือง ไข่ฟักเป็นตัวหนอนมีสีเหลืองอ่อนก็ชอนไชไปในลำต้น ทำให้ถั่วเหลืองชะงักการเจริญเติบโต ถ้าหนอนไชถึงยอดก็ทำให้ยอดอ่อนเหี่ยว ไม่เจริญเติบโตต่อไปแต่จะแตกแขนงมากขึ้น ทำให้มีข้อสั้น ผลผลิตลด หนอนชนิดนี้กำจัดโดยการฉีดยา เช่น omethoate, monocrotophos (Azodrin), triazophos (Hostathion 40 EC) ผสมน้ำตามคำแนะนำ แล้วฉีดพ่นหลังจากถั่วงอก 7-10 วัน แล้วพ่นซ้ำอีก 1-2 ครั้งใน 7 วัน

หนอนม้วนใบ
เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดคือ Hedylepta indica, H. diamenalis และ Archips micaceana หนอนพวกนี้จะชักใยดึงใบถั่วเหลืองเข้าหากันเป็นที่อาศัย แล้วออกมากัดกินใบถั่วเหลืองจนเหลือเพียงเส้นใบ การป้องกันใช้ยาฉีด monocrotophos, methyl parathion, EPN, methomylหนอนชอนใบ
เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืน Aproaerema modicella ซึ่งจะชอนไชเข้าไปอยู่ใต้ผิวใบ กัดกินใบจนย่นห่อเสียรูปทรง ทำให้ต้นถั่วเหลืองแคระแกรนไม่เจริญเติบโต ยากำจัดที่ใช้คือ omethoate, monocrotophos, triazophos

เพลี้ยอ่อน
เพลี้ยอ่อนหรือ Aphis glycines ทำอันตรายถั่วเหลืองตั้งแต่เป็นต้นอ่อนจนถึงติดฝัก ชอบระบาดในฤดูแล้ง ทำให้ต้นอ่อนยอดหงิกงอไม่เจริญ ฝักอ่อนเสียหาย เมล็ดลีบ การป้องกันกระทำโดยการฉีด triazophos, methamidophos, omethoate, monocrotophos

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย