วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม

  แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิด
  ปัญหาเรื่องการจัดการเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และเซลล์ต้นกำเนิด
  ตัวอย่างนโยบายของประเทศต่างๆ
  ความเคลื่อนไหวและการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
  สถานการณ์ทางด้านกฎหมายในประเทศ

ความเคลื่อนไหวและการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและบริการรักษาพยาบาลด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ทั้งในการทำวิจัย และการนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น

  • บริษัท TheraVitae ประเทศอิสราเอล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำการ ศึกวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์บำบัด (cell therapy) นำมาใช้ในการรักษาโรคหัวใจ ซึ่งยังเป็นแนวทางใหม่ในการรักษา โดยนำเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวคนไข้เองมาปลูกถ่าย ในการนี้ บริษัท TheraVitae จะนำเลือดของผู้ป่วยไปแยกเซลล์ต้นกำเนิด และนำไปเพาะเลี้ยงจนได้จำนวนมากตามต้องการ และจัดส่งกลับมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อฉีดกลับเข้าไปสู่ร่างกายผู้ป่วยอีกครั้ง โดยคาดหวังว่า เซลล์ต้นกำเนิดนี้ จะสามารถพัฒนาเป็นเส้นเลือดหัวใจที่มีประสิทธิภาพนำเลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจได้ และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 บริษัท TheraVitae ประเทศอิสราเอล ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาเปิดให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว จากข้อมูลล่าสุดทราบว่าขณะนี้ได้ให้การรักษาผู้ป่วยชาวต่างประเทศและการรักษาประสบความสำเร็จแล้ว 2 ราย
  • ศูนย์วิจัยของโรงพยาบาล Switzerland’s Aeskulap Klinik ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับโรงพยาบาล ปิยะเวท พัฒนาศูนย์การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีด้านเซลล์ต้นกำเนิดประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาผู้ป่วยโรคตับและไต นอกจากนี้ โรงพยาบาลปิยะเวท ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับประเทศเยอรมัน ขยายการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียในอนาคตอีกด้วย
  • บริษัท Siam life science เป็นบริษัทที่ร่วมทุนของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการเข้ามาตั้ง ศูนย์วิจัยในประเทศไทยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ไบโอเทค งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นทางด้านโรคมะเร็ง จากการที่นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ในภูมิภาคนี้ ทำให้คาดว่าจะมีภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่ระดับหนึ่ง น่าจะทำให้เกิดบริการด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับทางภาครัฐ สภากาชาดไทยทำหน้าที่เป็นแหล่งหลักของการเก็บรวบรวมเซลล์ต้นกำเนิดและกระจายเพื่อการรักษาผู้ป่วย โดยได้รับการเห็นชอบจากแพทยสภา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ในปัจจุบันสภาการชาดไทยขอรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดจากบุคคลทั่วไป และตรวจ Human Leukocyte Antigen หรือ HLA typing และเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วยขอรับบริการเพื่อการรักษาและผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่แพทยสภาให้การรับรองว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีศักยภาพในการดำเนินงาน (ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 4 แห่งในกรุงเทพ) สภากาชาด จะนำเลือดผู้ป่วยมาจับคู่ HLA ที่ตรงกันและนำไปใช้กับผู้ป่วยต่อไป ในกรณีดังกล่าว สภากาชาดไทย ยังมีการประสานงานร่วมกับไต้หวัน เพื่อหาผู้บริจาคจากไต้หวัน เพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังรับเก็บเลือดและเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ และเตรียมการที่จะทำเป็น Cord Blood Bank ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้บริการทั้งต่อตัวเจ้าของเลือด และให้บริการแก่ผู้อื่น ในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ดี สภากาชาดไทยยังไม่ได้พิจารณาถึงวิธีการและการดำเนินงานในรายละเอียดต่างๆ สำหรับเรื่องนี้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ ผูกพันไปถึงเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของการรักษา ความเสมอภาคของการรับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่าสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพดังกล่าว ควรครอบคลุมสำหรับการรักษาเช่นนี้หรือไม่ ถ้าหลักประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม ผู้ยากไร้จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย