ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง

       ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยากคือการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนช่วงที่มนุษย์จะมีการบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร จำเป็นต้องอาศัย หลักฐานโบราณทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ อาศัยประสบการณ์และความชาญฉลาดด้านจินตนาการของผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ ชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น

หลักฐานหรือซากวัตถุทางวัฒนธรรมที่นักโบราณคดีใช้(หลักฐานทางโบราณคดี)มักเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้น ถูกสร้างขึ้นและฝังอยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น้ำเป็นส่วนมาก นักโบราณคดีได้พัฒนาวิธีการศึกษาของตนอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการตีความเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ อันเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนนั้น ๆ

ตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนโคกพลับ
สภาพชีวิตของคนในชุมชนโบราณโคกพลับ
สิ่งที่ขุดค้นพบที่โคกพลับ ตำบลโพหัก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย