Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ข้อมูลโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
การออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิ
ประติมากรรมรูปยักษ์ (GIANT SCULPTURES)
ความหมายของการกวนเกษียรสมุทร
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center)
ระบบสายพานลำเลียง
หลังคาผาใยสังเคราะห์ (FABRIC MEMBRANE ROOF)

ข้อมูลโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 583,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารพักผู้โดยสาร 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน มีพื้นที่ใช้สอย 182,000 ตารางเมตร และอาคารเทียบเครื่องบินสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน มีพื้นที่ใช้สอย 381,000 ตารางเมตร อาคารประกอบด้วยผนัง 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นผนังอลูมิเนียม จากพื้นชั้นล่าง ถึงพื้นชั้นสอง (เฉพาะบางส่วนของอาคาร) นอกเหนือจากนั้นจากพื้นชั้นสองถึงหลังคา และบางส่วนจากพื้นชั้นล่างถึงหลังคา จะเป็นผนังกระจกติดตั้งโดยระบบ Cable Stayed เรียกว่า Cable Stayed facade

แนวคิดการออกแบบ

ผนังชนิดอลูมิเนียมประกอบ (Composite Aluminum Panel) ประกอบด้วยโครงเหล็กยึดติดกับผนัง คอนกรีตบล็อกกับ แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสารชนิดพิเศษที่เรียกว่า Fluorocarbon ซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศ สารเคมี และอุณหภูมิสูงได้อย่างดีเยี่ยม

 

ส่วนผนักกระจก (Cable Stayed Facade) ประกอบด้วยกระจกกรองแสงนิรภัยชนิดซ้อนทับ (Laminatec) หนา 21.52 มิลลิเมตร ขนาดโดยทั่วไปกว้าง 2.25 เมตร สูง 2.45 เมตร ติดตั้งบนโครงเหล็กที่มีส่วนประกอบของเหล็ก รูปพรรณกลมกลวง เหล็กหล่อ ณ จุดรองรับและสายเคเบิลเหล็กกล้าและสายเคเบิลเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Cable) ผนังกระจกชนิด Cable Stayed Facade ถูกออกแบบให้เป็นระบบอิสระ มีการแอ่นตัวในแนวระนาบ อันเนื่องจาก แรงลม และเนื่องจากช่วงคานของโครงหลังคาห่างกันมาก ประกอบกับโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กที่มีขนาดใหญ่มาก จึงทำให้ มีการเคลื่อนตัวทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งอันเนื่องมาจากแรงลม และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง การที่มีการเคลื่อนตัวของหลังคาอยู่ตลอดเวลาทำให้ผนังของอาคารไม่สามารถยึดเกาะกับโครงหลังคาโดยตรงได้ จึงต้องมีผนัง อลูมิเนียมชนิด ยืด-หด ได้ นำไปติดตั้งระหว่างกระจกแผ่นสุดท้าย กับโครงหลังคา เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของโครงหลังคา

โครงสร้างมีลักษณะเป็นเสาเหล็กติดตั้งบนพื้นคอนกรีตด้วยสลักเหล็ก สามารถหมุนรอบจุดรองรับได้ใน แนวตั้งฉาก กับผนังกระจก ปลายบนของเสา ยึดจับกับโครงหลังคาด้วยชิ้นส่วนที่เชื่อมโยงในแนวนอน (Linkage) ที่ปลายบนของเสาเหล็ก (VT) จะมีคานเหล็ก (CT) ติดตั้งไว้ในแนวนอนต่อเนื่องกันไปจนถึง VT ตัวสุดท้ายที่มุมของอาคารหรือที่จุดต่อของอาคาร (Movement Joint) บน CT จะมี Finger ติดตั้งอยู่ จำนวน 4 ตัว ต่อ CT 1 ตัว โดย Finger จะทำการส่งผ่านน้ำหนัก ของกระจกที่แขวนอยู่บนเหล็กเส้นไร้สนิม (stainless steel rod : Tension rod) ซึ่งยึดติดที่ปลาย finger มายัง CT จากนั้น CT ก็จะส่งถ่ายน้ำหนักไปยัง VT ต่อไป

ผนังกระจกสูง 26 เมตร ติดตั้งโดยปราศจากคานบน (Top Ring Beam) การสร้างครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น การก่อสร้างในประเทศไทย ดังนั้นการติดตั้งใช้ความระมัดระวังอย่างมากและความตั้งใจในการทำงานสูง และก่อสร้างด้วยความระวังเป็นพิเศษ ส่วนการตั้งให้ตรงและการจัดวางสายเคเบิลให้ดึงอย่างถูกต้อง นับว่าเป็นความภูมิใจที่การติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์ ตรงตามแนวคิดการออกแบบและจุดประสงค์ในการสร้าง 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com