Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ข้อมูลโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
การออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิ
ประติมากรรมรูปยักษ์ (GIANT SCULPTURES)
ความหมายของการกวนเกษียรสมุทร
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center)
ระบบสายพานลำเลียง
หลังคาผาใยสังเคราะห์ (FABRIC MEMBRANE ROOF)

ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
(Public Transportation Center)

ศูนย์การขนส่งสาธารณะเป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมการขนส่งประเภทต่างๆ และกิจกรรมการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหาการแออัดและความคับคั่งของการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร อีกทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีของระบบขนส่งภายในท่าอากาศยาน ทั้งนี้ทอท.จะจัดรถโดยสาร ให้บริการรับ-ส่ง (Airport Shuttle Bus) ให้บริการผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระหว่างศูนย์ขนส่งสาธารณะไปยังอาคารผู้โดยสารและสถานที่สำคัญใน ท่าอากาศยาน โดยไม่คิดค่าบริการ

การแบ่งพื้นที่ในศูนย์การขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย

กิจกรรมให้บริการรถ Airport Bus

Airport Bus เป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ซึ่งเน้นให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ทำงานในทสภ. และบุคคลทั่วไปโดยเป็นการให้บริการตามปกติจากศูนย์การขนส่งฯ ไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ดังนี้

ขสมก. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเส้นทางรถโดยสารประจำทางจำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

1) สายทสภ.-มีนบุรี
2) สายทสภ.-แฮปปี้แลนด์
3) สายทสภ.-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
4) สายทสภ.-บางนา
5) สายทสภ.-สมุทรปราการ
6) สายทสภ.-ท่าอากาศยานกรุงเทพ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

1) กรุงเทพ (เอกมัย) - บางคล้า
2) กรุงเทพ (จตุจักร) - ชลบุรี
3) กรุงเทพ (จตุจักร) - เมืองพัทยา
4) กรุงเทพ (จตุจักร) - แหลมฉบัง
5) กรุงเทพ (จตุจักร) - บางคล้า
6) กรุงเทพ (จตุจักร) - เขาหิน-สระแก้ว
7) กรุงเทพ (จตุจักร) - บ้านฉาง-ระยอง
8) กรุงเทพ (จตุจักร) - จันทบุรี
9) กรุงเทพ (จตุจักร) - ตราด
10) สายทสภ.- เมืองพัทยา
11) สายทสภ.- ตลาดโรงเกลือ
12) สายทสภ.-หนองคาย

กิจกรรมให้บริการรถ Public Taxi

ทอท.ได้จัดให้มีศูนย์รถ Taxi ภายในบริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. ซึ่งผู้ประกอบการรถ Taxi สามารถเข้ามาให้บริการได้ อย่างเสรี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

กิจกรรมให้บริการรถ Car Rent

ผู้ประกอบการรถเช่าที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ณ ทสภ. ให้เสนอแผนธุรกิจให้ ทอท.จะพิจารณาผู้ประกอบการแยกประเภทได้ดังนี้

กิจกรรมให้บริการ Limousine

ได้มีการกำหนดให้สัมปทานสิทธิบัตรกับผู้ประกอบการให้การบริการรับส่งผู้โดยสารประเภทรถ Limousine จำนวน 3 ราย

กิจกรรมให้บริการรถ Airport Express

Airport Express เป็นรถโดยสารปรับอากาศสำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินจากอาคารผู้โดยสารไปยัง จุดหมายปลายทางที่เป็น โรงแรมชั้นนำ ของกรุงเทพมหานคร (ไป-กลับ) โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) หรือเอกชนทุกรายมีสิทธิในการประกอบการเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการหลายราย กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาดำเนินการเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลางตามที่กำหนดไว้ ในเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทาง Airport Express ไว้ จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้

1) สาย ทสภ. - มีนบุรี
2) สาย ทสภ. - หัวลำโพง
3) สาย ทสภ. - บางลำพู
4) สาย ทสภ. - ถนนวิทยุ (ช่วง ทสภ. - สุขุมวิท (นานาเหนือ)
6.กิจกรรมให้บริการรถ Shuttle Bus

ทอท.จะพิจารณาจัดจำนวนรถโดยสารบริการ รับ-ส่ง ภายในท่าอากาศยาน หรือ Airport Shuttle Bus ตามปริมาณความต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ จะจัดรถให้บริการชั่วโมงเร่งด่วนมากกว่าช่วงเวลาปกติ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางที่จะให้บริการไว้ 3 เส้นทางดังนี้ Route A1 ระยะทาง 10.60 ก.ม. Route A2 ระยะทาง 10.030 ก.ม. Route P ระยะทาง 8.70 ก.ม. 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com