ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ตานก๋วยสลาก

ประเพณีการสู่ขวัญ
ประเภทของการสู่ขวัญ
การสู่ขวัญสัตว์
การสู่ขวัญสิ่งของ
การประกอบพิธีสู่ขวัญ
ขั้นตอนการประกอบพิธีสู่ขวัญ
ตุง
ประเภทของตุง
พิธีทอดผ้าป่า

การประกอบพิธีสู่ขวัญ

พิธีสู่ขวัญ เป็นพิธีเก่าแก่ของชนชาวไทย มีการกระทำทุกภาค ถึงแม้ว่าการจัดพิธีกรรม จะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มีหลักการใหญ่ ๆ และจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ ต้องการให้ขวัญมาอยู่กับเจ้าของร่าง เพื่อก่อให้เกิดความสุขสบาย การประกอบพิธีสู่ขวัญชาวร้อยเอ็ด นิยมทำกันมาเป็นเวลา ช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การประกอบพิธีสู่ขวัญ อาจทำได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทาง ศาสนาพราหมณ์ พิธีทางศาสนาพุทธ กระทำได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูปมา เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดไชยมงคลคาถา ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วนำฝ้ายมาผูกแขนให้เจ้าของขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่าง ๆ ฝ้ายผูกแขน และที่ขาดไม่ได้ คือ บทสูตรขวัญของหมอสูตร ซึ่งจะใช้บทต่างๆ แล้วแต่โอกาสที่ทำพิธีบาศรีสู่ขวัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย