สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พยาธิตัวตืด
(Tapeworms)

โรคพยาธิตืดวัว (Taenia saginata)
โรคพยาธิตืดหมู (Taenia solium)
Echinococcus granulosus โรคถุงน้ำ hydatid
โรคพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana)
โรคพยาธิตืดหนู (Hymenolepis diminuta)
Raillietina siriraji

Echinococcus granulosus โรคถุงน้ำ hydatid

พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะถิ่นที่มีการเลี้ยงแกะ วัว ควาย ในอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ บราซิล ยุโรปตอนใต้และตะวันออก มองโกเลีย จีน ญี่ปุ่นตอนใต้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อิรัค ฯลฯ ในประเทศไทย มีรายงานการพบพยาธินี้ในปอดผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรคทรวงอก โดยทวีทอง กออนันตกูล และ คณะในปี ค.ศ .1991 (พ.ศ 2533)

การติดต่อ

กินไข่ที่ปนกับอุจจาระสุนัขหรือไข่ปนเปื้อนกับอาหาร

อาการ

ปกติผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรคหลังจากติดเชื้อนาน 5-20 ปี หรือเมื่อถุงน้ำ (hydatid cyst) มีขนาดใหญ่ขึ้น ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อ การติดเชื้อของพยาธินี้พบได้ทั่วร่างกาย แต่ 80-90% พบที่ตับและปอด เนื้อเยื่อที่อยู่รอบซีสต์ จะเกิดการอักเสบ ต่อมาจะมี fibrous tissue มาหุ้ม ในที่สุดเนื้อเยื่อจะฝ่อและตาย ถ้าติดเชื้อที่ตับจะไปกดท่อน้ำดีทำให้ท่อน้ำดีอุดตัน ถ้าเกิดการติดเชื้อในกระดูกจะทำให้กระดูกผุกร่อน นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการแพ้เป็น ผื่นแดงและคัน

 

การวินิจฉัยโรค

  • ตรวจเลือดเพื่อดู eosinophil ซึ่งสูงถึง 20-25%
  • ตรวจทางรังสีวิทยา
  • ตรวจหา hydatid cyst ในอวัยวะต่าง ๆ
  • ตรวจทางน้ำเหลือง (serology)
  • ทำ skin test โดยใช้น้ำจาก hydatid cyst จากคนหรือสัตว์ทำให้ปราศจากจุลชีพ โดยการกรองก่อน

การรักษา

  • การผ่าตัด
  • กำลังอยู่ระหว่างศึกษายาอัลเบนตาโซล และมีเบนดาโซลในการรักษาผู้ป่วย

การป้องกัน

  • ป้องกันไม่ให้สุนัขเป็นพยาธินี้ หรือทำลายสุนัขที่เป็นพยาธินี้
  • ให้สุขศึกษาส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และควรกินอาหาร ที่ปรุงสุกแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย