สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พยาธิตัวตืด
(Tapeworms)

โรคพยาธิตืดวัว (Taenia saginata)
โรคพยาธิตืดหมู (Taenia solium)
Echinococcus granulosus โรคถุงน้ำ hydatid
โรคพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana)
โรคพยาธิตืดหนู (Hymenolepis diminuta)
Raillietina siriraji

โรคพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana)

พบได้ทั่วโลกและพบได้บ่อยในเขตหนาวในทวีปยุโรปตอนใต้ รัสเซีย อินเดีย ตอนใต้ของอเมริกา ลาตินอเมริกา หมู่เกาะฮาวาย เกาะกวม ในประเทศไทยพบได้ไม่มากนัก ประยงค์ ระดมยศ เคยตรวจพบในเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กในกรุงเทพฯ 20%

การติดต่อ

กินไข่หรือกินพยาธิตัวอ่อนในระยะติดต่อ (cysticercoid)

อาการ

ถ้ามีพยาธิจำนวนน้อยจะไม่มีอาการ แต่ถ้ามีจำนวนมากจะเกิดการระคายเคืองเยื่อ บุผนังลำไส้มาก ทำให้มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร การดูดซึมอาหารผิดปกติ น้ำหนักลด ทำให้เกิดภาวะทางโภชนาการ

การวินิจฉัยโรค

  • ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ
  • อาจพบตัวพยาธิ ให้ตรวจดูลักษณะหัวและปล้องของพยาธิ

การรักษา

เช่นเดียวกันกับการรักษาโรคพยาธิตืดวัว ได้แก่ ยาปราซิควอนเทล ขนาด 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กินครั้งเดียวก่อนนอน

การป้องกัน

  • รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาดเพื่อป้องกันการติดโรคพยาธิ
  • ให้ความรู้ทางสุขวิทยาส่วนบุคคล ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  • ให้การรักษาในคนที่เป็นโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย