สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พยาธิตัวตืด
(Tapeworms)

โรคพยาธิตืดวัว (Taenia saginata)
โรคพยาธิตืดหมู (Taenia solium)
Echinococcus granulosus โรคถุงน้ำ hydatid
โรคพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana)
โรคพยาธิตืดหนู (Hymenolepis diminuta)
Raillietina siriraji

Raillietina siriraji

เป็นพยาธิตืดในหนู ในประเทศไทยพบครั้งแรกในเด็กกรุงเทพ โดย Leuckart ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) ต่อมาใน ค.ส. 1957 (พ.ศ.2500) Chandler และศาสตราจารย์อานนท์ ประทัตสุนทรสาร ได้รายงานผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย และต่อมาได้รายงานเพิ่มไว้อีกหลายราย ในปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) ปรีชา เจริญลาภ และประยงค์ ระดมยศ ได้รายงานเพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งได้รายงานไว้ในคน และหนูในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513)

วงจรชีวิต

มีหนูเป็นโฮสต์จำเพาะในธรรมชาติ วง จารชีวิตที่แน่นอนยังไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่าแมลงสาปเป็นโฮสต์ กึ่งกลาง เพราะจากรายงานการพบพยาธินี้ในเด็ก 9 ราย โดยศาสตราจารย์อานนท์ ประทัตสุนทรสาร พบว่าสองราย เคยกินแมลงสาป

การติดต่อ

 • กินตัวอ่อนพยาธิในระยะติดต่อ (cysticercoid)
 • พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็ก ๆ มักจะกินไม่เลือก

อาการ

คนที่เป็นพยาธิชนิดนี้ไม่ปรากฏว่ามีอาการหรือพยาธิสภาพแต่อย่างใด

การวินิจฉัยโรค

ตรวจพบปล้องสุกปนออกมากับอุจจาระ

การรักษา

ยาปราซิควอนเทล ขนาด 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กินครั้งเดียวก่อนนอน

การป้องกัน

 • สอนเด็กให้ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารกิน
 • เก็บอาหารให้มิดชิดอย่าให้หนูหรือแมลงสาปมาแทะ
 • กำจัดหนูและแมลงสาปตลอดจนแมลงอื่นในบ้าน
 • ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพยาธิชนิดนี้
 • ปรับปรุงการสุขาภิบาล

พยาธิตืดปลา (Diphyllobothrium latum)

เป็นปรสิตที่พบได้บ่อยในลำไส้ของคน พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกล้ ทะเลสาปในตอนเหนือของ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน รัสเซีย สวีเดน เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ฯลฯ ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพบพยาธินี้

การติดต่อ กินตัวอ่อนที่อยู่ในระยะติดต่อ

อาการ ทำให้เกิดภาวะซีดและอาการทางระบบประสาทจากการขาดวิตามิน บี12 พยาธิตัวเดียวก็อาจทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้ พยาธิในลำไส้เล็กส่วนกลาง และส่วนต้นทำให้การดูดซึมวิตามิน บี 12 ลดลง เหนื่อยง่าย ชาตามปลายมือปลายเท้า ถ่ายเหลว บางรายมีปวดท้องใต้ลิ้นปี่และมีไข้

การวินิจฉัยโรค

 • ตรวจหาไข่ในอุจจาระ
 • ตรวจดูปล้องซึ่งอาจจะหลุดออกมากับอุจจาระ

การรักษา

ยาปราซิควอนเทล ขนาด 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กินครั้งเดียว ก่อนนอน

การป้องกัน

 • อาหารที่ปรุงด้วยปลาควรจะทำให้สุกเสียก่อน
 • กำจัดสิ่งปฏิกูลและพัฒนาสุขาภิบาล
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิชนิดนี้แก่ประชาชน
 • อย่าให้อาหารแก่สุนัข แมว ด้วยปลาดิบ ๆ
 • แช่ปลาไว้ที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถป้องกันการติดพยาธิได้

เอกสารอ้างอิง

 • หนังสือ : โรคหนอนพยาธิประกอบภาพ
  ผู้แต่ง : ประยงค์ ระดมยศ , ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, ฐิติมา วงศาโรจน์, ประภาศรี จงสุขสันติกุล, เชาวลิตร จีระดิษฐ์, วราห์ มีสมบูรณ์, ดัชนี มานะตระกูล
  สำนักพิมพ์ : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ; พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541 หน้าที่ 60 – 77
   
 • หนังสือ : ปรสิต หนอนพยาธิทางการแพทย์ ทฤษฎี และ ปฏิบัติการ
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ประยงค์ ระดมยศ, รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย มาลีวงษ์, นางสาวฐิติมา วงศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตั้งตรงจิตร, รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ กิติคุณ, แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล, นายสัตวแพทย์วราห์ มีสมบูรณ์, นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ไพศาล อิ่มพันธ์, รองศาสตราจารย์จิตรา ไวคกุล
  สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ; ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2545 หน้าที่ 179 - 209

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย