ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ทัพทัน

       ชื่อ “ทัพทัน” ปรากฎในพงศาวดารในสมัยกรุงธนบุรี โดยกองทัพไทยที่มีเจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาราชสุภาวดี และเจ้าพระยารามัญวงศ์ เป็นนายทัพ ทำการขับไล่ทหารพม่าที่มีนายทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจากเมืองกำแพงเพชรมาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหารพม่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทำการรบพุ่งโจมตีจนฝ่ายพม่าแตกพ่ายไปชาวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทัพทัน” จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอทัพทันในปัจจุบัน

อำเภอทัพทัน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ มีชีวิตเรียบง่าย ที่ตั้งของอำเภออยู่บริเวณทางทิศเหนือของจังหวัดอุทัยธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3o13 ระยะทาง 19 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลทัพทัน แต่เดิมเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทัพทันตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เดิม เทศบาลตำบลทัพทันมีพื้นที่ 7.70 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาได้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ให้สภาตำบลทัพทันและสภาตำบลหนองหญ้าปล้องยุบรวมกัน

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเขตพื้นที่ โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 108 ง ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 รวม 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 57.97 ตารางกิโลเมตร จนถึงปัจจุบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย