วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

Restriction Endonuclease

โมเลกุลของ recombinant DNA (DNA สองโมเลกุลมาเชื่อมต่อกัน) จะไม่สามารถเกิดได้โดยไม่มีการใช้ restriction endonuclease (หรือ restriction enzyme) ซึ่งสามารถตัด double stranded DNA ที่ตำแหน่งของเบสที่จำเพาะ ซึ่งเรียกว่า restriction site

restriction enzyme แต่ละชนิดมีชื่อตาม organism และ strain ที่สกัดเอนไซม์ได้ เช่น BglII มาจาก Bacillus globigi, EcoRI มาจาก E. coli strain RY 13 และ HindIII มาจาก Haemophilus influenzae strain Rd. เป็นต้น

Restriction enzyme แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

Type I restriction enzyme จะตัดสายคู่ของ DNA (โดยไม่จำเพาะเจาะจงลำดับเบส) ที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะต่อ enzyme ชนิดนั้น เนื่องจาก Type I นี้ ตัดที่ตำแหน่งของ DNA ที่ไม่จำเพาะลำดับเบส เอนไซม์ชนิดนี้จึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในทาง recombinant DNA technology เท่าใดนัก

 

Type II restriction enzyme จะตัด DNA สายคู่ที่ตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะเจาะจง สำหรับ enzyme นั้นๆ โดยตัดภายในลำดับเบสนั้น

restriction site สำหรับ restriction enzyme type II นั้น จะมีแกนที่สมมาตร (symmetry) กันอยู่ที่จุดกึ่งกลาง ดังนั้นลำดับเบสจาก 5’ ไป 3’ ของ DNA สายหนึ่งจะเหมือนกับลำดับเบสจาก 5’ ไป 3’ ของ DNA สายที่ complement กัน ลักษณะการเรียงตัวแบบนี้เรียกว่า “palindrome”

restriction site ที่พบบ่อยจะมีจำนวนคู่เบสเป็น 4 หรือ 6 แต่ก็พบว่ามีของเอนไซม์ที่มีจำนวนเป็น 5 และ 8

restriction enzyme จะตัด DNA ที่พันธะระหว่าง 3’ carbon ของ deoxyribose sugar และ phosphate ของ deoxyribose ตัวถัดไป ดังนั้น สาย DNA ที่ถูกตัดด้วย restriction enzyme จะมี phosphate ที่ 5’ และ hydroxyl group ที่ปลาย 3’

blunt end ปลายสาย DNA เส้นคู่ที่มีลักษณะเสมอกัน ไม่มี nucleotide ใดๆ ยื่นออกมา
sticky end ปลายสาย DNA เส้นคู่ที่มีสาย DNA ที่อาจเป็นปลาย 5’ หรือ 3’ ยื่นออกมา ทำให้ปลายไม่เสมอกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย