Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ

โครงสร้างภายในของโลก
เปลือกโลก
การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร
สัดส่วนระดับความสูงของภูมิประเทศของโลก
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป
ตารางเวลาทางธรณีวิทยา
การแปรโครงสร้างแบบแผ่นลากเลื่อนลอยของทวีป

ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร

ลักษณะประเทศในแอ่งสมุทรนั้นแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ (1)ขอบทวีป (Continental margin) (2) พื้นแอ่งสมุทร (0cean basin floor) (3) ทิวเขาสมุทรกลางสมุทร (Mid – Oceanic Rindge) ลักษณะภูมิประเทศสามเขตดังนี้เป็นภูมิประเทศลำดับที่สองของมหาสมุทร ตามขอบทวีปนั้นประกอบไปด้วยไหล่ทวีป (Continental shelf) ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ มีความลาดเล็กน้อย กว้าง 75-100 ไมล์(120-160 กม.) พื้นที่เขตนี้แผ่ออกไปออกไปจนถึงระดับความลึก 600 ฟุต (180 ม.) ซึ่งถือว่าเป็นขอบนอกสุดของไหล่ทวีปพื้นที่จะมีความลาดเพิ่มขึ้น เรียกว่า ลาดทวีป (Continental slope) ณ ฐานของไหล่ทวีปลงไปพื้นจะมีความลาดเพิ่มขึ้น เรียกว่า เชิงทวีป (Continental rise) ต่อจากนี้ไปจะเป็นพื้นสมุทรที่แท้จริง ซึ่งอยู่ ณ ระดับความลึกประมาณ 12,000 ฟุต (3,700 เมตร)


รูปไดอะแกรมแสดงภูมิประเทศลำดับที่สองของสมุทร

พื้นลาดบริเวณลาดทวีปจะถูกกัดกร่อน ทำให้เกิด หุบผาชันใต้สมุทร (Submarine canyon) หุบผาชันนี้เกิดจาการกระทำของกระแสน้ำข้น ซึ่งเป็นกระแสน้ำเต็มไปด้วยตะกอน เกิดขึ้นในขณะที่มีพายุหรือสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้ตะกอนดินละเอียดอ่อนบนไหล่ทวีปฟุ้งกระจายขึ้นแล้วไหลไปตามลาดทวีป เนื่องจากมีความหนาแน่มากกว่าน้ำในระดับลึก เมื่อกระแสน้ำข้นไหลลงไปยังพื้นสมุทรแล้วหยุดสงบลงอยู่ ณ ที่นั้น ตะกอนจะกระจายเป็นบริเวณกว้างไปในพื้นสมุทร แลละสะสมต่อเนื่องมาเป็นเวลานับล้านปี จนปิดลักษณะพื้นสมุทรดั่งเดิมที่เคยขรุขระ ให้ราบเรียบทำให้เกิด พื้นราบขั้นบาดาล (Abyssal plain) ที่ราบนี้จะอยู่ในระดับความลึกประมาณ 18,000 ฟุต (5,500ม.) ท่ามกลางที่ราบขั้นบาดาลนี้จะมีภูเขานี้โผล่ขึ้นมาระเกะระกะไปหมด เป็นภูเขาโดดใต้ทะเล เรียกว่า ภูเขาทะเล หรือ ดอยทะเล (Sea mount) ซึ่งเป็นซากภูเขาไฟดึกดำบรรพ์

ตอนกลางของมหาสมุทรจะมีเทือกเขาใต้ทะเล (Submarine mountain range) เช่น มหาสมุทรแอตแลนติคมีเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนตติค (Mid – Athlantic Ridge) เทือกเขานี้เริ่มจากขั้วโลกเหนือทอดตัวคดไปมาในแนวกลางมหาสมุทรแอตแลนติคติดไปจนถึงขั้วโลกใต้ ทุกๆ มหาสมุทรจะเทือกเขาใต้มหาสมุทรและเทือกเขาของมหาสมุทรมีส่วนต่อเนื่องกัน กลางเทือกเขาจะมีหุบเขาเกิดขึ้น เป็นผลอันเนื่องมาจากการแยกห่างออกจากกันของเปลือกโลก หุบเขานี้เรียกว่า หุบเขาแหวน (Rift valley) ทั้งนี้เพราะเปลือกเขาชั้นในมีหินไหลมาดันแผ่นเปลือกโลก (Plate) ให้ค่อยๆ เคลื่อนที่ห่างกันออกไปโดยประมาณปีละ 0.8 นิ้ว (2 ซม.)


รูปเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติค

ลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง คือ ร่องลึกบาดาล (Trench or fore deep) เป็นร่องลึกแคบ ก้นร่องลึกถึง 24,000-30,000 ฟุต (7,500-10,000 ม.) ร่องลึกนี้เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลกขณะที่กระบวนการสร้างภูเขาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การทับถมตะกอนในร่องลึกบาดาลเป็นไปอย่างช้ามาก เนื่องจากอยู่ลึกตะกอนส่วนมากตกเขตน้ำตื้น บริเวณไหล่ทวีปเป็นส่วนมาก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com