Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ

โครงสร้างภายในของโลก
เปลือกโลก
การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร
สัดส่วนระดับความสูงของภูมิประเทศของโลก
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป
ตารางเวลาทางธรณีวิทยา
การแปรโครงสร้างแบบแผ่นลากเลื่อนลอยของทวีป

ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป

พื้นทวีปสามารถแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ (1) เขตหินฐานธรณี (Shield) (2) เขตเทือกเขา (Mountain belt or oroganic belt) หินฐานธรณีนับเป็นแผ่นดินหัวใจ (Heartland) ของทวีป เป็นส่วนของทวีปที่ประกอบด้วยหินเก่ามาก อายุของฐานหินเก่าถึงยุค พรีแคมเบรียน ซึ่งหมายความว่ามีอายุมากกว่า 600 ล้านปี หาฐานธรณีมีอายุมากกว่าหนึ่งพันล้านปี บางแห่งมีอายุถึง 3.5 พันล้านปี มีกระบวนการสร้างภูเขาเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อหินฐานธรณี และทำให้หินชั้นที่ว่างตัวบนหินฐานธรณีแปรสภาพ รวมทั้งมีหินแกรนิตดันตัวขึ้นมานรูปของ ปื้นหินอัคนี หรือ หินอัคนีมวลมหาศาล (Batholiths) ขณะเดียวกันยังมีแนวเทือกเขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคพรีแคมเบรียนด้วย เนื่องจากหินฐานธรณีมีอายุมากจึงผ่านกระบวนการกัดกร่อนมานาน ปัจจุบันจึงอยู่ในสภาพที่ราบเกือบไม่มีภูมิประเทศอื่นใดปรากฏอยู่เลย ดังนั้นหินธรณีจึงมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและส่วนของเปลือกโลกที่มีความมั่งคงมาก

การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกบริเวณของหินฐานธรณีในยุคหินธรณีวิทยาในอดีต เป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า กระบวนการสร้างทวีป (Epeirenic) เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เปลือกโลก ยกตัวขึ้นหรือจมตัวลงเป็นบริเวณกว้างโดยไม่มีการหักหรือโก่งงอใดๆเลยเป็นพื้นที่มั่นคง กระบวนการสร้างทวีปนั้นเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามการสร้างภูเขานั้นจะเกิดในบริเวณที่ไม่มั่นคง


รูปไดอะแกรมแสดงการเกิดเทือกเขาในมหาสมุทรเมื่อการสร้างทวีปในทางลบ ซึ่งหมายถึง การจมตัว หินฐานธรณีจะจมตัวอยู่ใต้ระดับทะเล โดยมีลักษณะเป็นทะเลตื้นๆ และบริเวณไหล่ทวีป ซึ่งเป็นบริเวณหินชั้นที่มีหินอัคนีหรือหินแปรเป็นฐานอยู่เบื้องล่าง ต่อมามีการสร้างทวีปทางบวกหรือการยกตัวขึ้นทำให้หินชั้นยกตัวขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล หินชั้นนี้จะถูกกัดกร่อนด้วยลำธาร จนเกิดเป็นเนินเขาที่ราบสูงขึ้น

ในซีกโลกเหนือมีหินฐานธรณีอยู่หลายแห่งในอเมริกาเหนือ คือ หินฐานธรณีคาดาเดียนยุโรป คือ หินฐานธรณีรัสเซียน – บัลติค หรืออาจเรียกว่า หินฐานธรณีเฟนโน – สแกนเดียน หินบนฐานธรณีทั้งนั้นมีอายุย้อนไปสู่ยุคเริ่มต้นสุดของยุคทางธรณีวิทยา คือ มีอายุตั้งแต่ 1-3 พันล้านปีตั้งแต่ใต้เส้น ขนาน 30 องศาเหนือไปจนถึงซีกโลกใต้เป็นหินฐานธรณีแผ่นเดียวกันปกคลุมตั้งแต่ออสเตเลีย แอฟริกา อเมริกาใต้และแอนตาร์ติค

แนวเทือกเขาบนทวีปเป็นเทือกเขาแคบๆเมื่อเปรียบเทียบเทือกเขากลางสมุทร ภูเขาบนทวีปเกิดจากแรงอัดเข้าและปล่อยออกทำให้เกิดลอยโก่งตัวขึ้งเป็นภูเขาที่เกิดมานานแล้วและปัจจุบันนี้สงบแล้ว แต่ยังคงความสูงอยู่รวมทั้งยังมีปฏิกิริยาภูเขาไฟรวมด้วย


รูปไดอะแกรมแสดงการเกิดภูเขาไฟกลางสมุทรจากการชนกันของเปลือกโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com