ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ

โครงสร้างภายในของโลก
เปลือกโลก
การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร
สัดส่วนระดับความสูงของภูมิประเทศของโลก
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป
ตารางเวลาทางธรณีวิทยา
การแปรโครงสร้างแบบแผ่นลากเลื่อนลอยของทวีป

ตารางเวลาทางธรณีวิทยา

ตารางเวลาทางธรณีวิทยา (Geologic time scale) เป็นลำดับอายุทางธรณีวิทยา โดยเริ่มตั้งแต่โลกมีกำเนิดประมาณได้ว่า 4,500 ล้านปีมาแล้ว ระหว่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่และย่อย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโลก และชีวประวัติของโลก เพื่อความสะดวก นักวิทยาศาสตร์จึงได้แบ่งเวลาออกเป็นบรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) สมัย (Elope) เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนในที่นี้จึงกล่าว ถึงเฉพาะมหายุคและยุคเท่านั้นดังตาราง


รูปแผนที่แสดงเขตหินฐานธรณีสำคัญของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย