ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การละเล่นไทย สร้างเสริมคุณธรรม

การเล่นในสมัยกรุงสุโขทัย
ว่าวหง่าว
โคเกวียน
การเล่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
มอญซ่อนผ้า
สะบ้า
ไม้หึ่ง
ลิงชิงหลัก
การเล่นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วิ่งวัว
ตะกร้อ
ขี่ม้าส่งเมือง
กลองหม้อตาล
หม้อข้าวหม้อแกง

กลองหม้อตาล

(การเล่นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
กำเนิดมาจากในสมัยก่อนเมื่อขายหรือใช้น้ำตาลหมดหม้อ เด็ก ๆ จะนำหม้อที่ใช้แล้วมาทำเป็นกลอง แสดงให้เห็นว่า มีการปั้นหม้อเป็นภาชนะใช้กันทั่วไปทุกครัวเรือน หม้อไม่ใช่สิ่งที่มีราคาค่างวด

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดประดิษฐ์เครื่องมือประกอบการเล่นด้วยตนเอง

อุปกรณ์

 1. หม้อตาล
 2. ผ้าขี้ริ้ว
 3. เชือก
 4. ดินเหนียว
 5. ไม้ขนาดเล็ก
 6. ไม้สำหรับใช้ตี

ผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

รูปแบบ
ผู้เล่นยืนกระจายหันหน้าเข้าหากัน พร้อมกับตั้งกลองหม้อตาลไว้หน้าตนเอง ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ รูปแบบการเล่นกลองหม้อตาล
ที่มา : จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ. เกมเบ็ดเตล็ด หน้า 52

วิธีการประดิษฐ์

 1. หาหม้อตาลมา 1 ใบ
 2. ใช้ผ้าขี้ริ้วหุ้มที่ปากหม้อ รัดด้วยเชือกที่คอหม้อให้แน่น
 3. หาไม้เล็ก ๆ มาขันที่คอหม้อให้ผ้าตึง
 4. ละเลงดินเหนียวเหลว ๆ ทาให้ทั่วปากหม้อ
 5. ลองตีดูว่ามีเสียงดัง ถือว่าใช้ได้

วิธีการเล่น

ผู้เล่นนำกลองหม้อตาลมาตีแข่งกัน ถ้ากลองหม้อตาลของใครตีดังกว่าถือว่าเก่ง จะเป็นผู้ชนะ กรณีที่ผ้าหุ้มกลองหม้อตาลขาดต้องทำใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย