ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.มะดาโอะ สุหลง : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้าที่หลักของปลัดอำเภอประจำตำบลต้องรู้อะไรบ้าง

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

      ในอดีต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับบางพื้นที่ในประเทศมาเลเซียที่เรียกว่า อาณาจักรลังกาสุกะ จะมีกลันตัน เคด้า ตรังกานู แต่พื้นที่บริเวณนี้เป็นของลังกาสุกะอยู่ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครอง มีกษัตริย์หลายพระองค์ เริ่มต้นตั้งแต่สุลต่าน อิสมาเอล ชาร์ล เป็นยุคที่เจริญ สุลต่าลพระองค์นี้เป็นผู้สร้างมัสยิดกรือเซะ ต่อมาก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพราะตั้งชื่อตามสี อย่างเช่น อิเยา แปลว่า สีเขียว เนรู แปลว่า สีน้ำเงิน กูหนิง แปลว่า สีเหลือง ได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ในยุคหนึ่ง เมื่อสิ้นราชวงศ์นี้ หาผู้ครองเมืองไม่ได้ ขาดอยู่ช่วงหนึ่ง จึงนำเชื้อพระวงศ์ที่หนีไปอยู่ กลันตันกลับเข้ามาปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาณาจักรลังกาสุกะ) ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลง กลันตันกลับคืนสู่อำนาจ ช่วงนี้ราชวงศ์เดิมจะกลับมาเพราะสิ้นยุคเหล่านี้หาใครไม่ได้ จะเกิดลักษณะเหมือนหนังไทยคือสมัยพระศรีสุริโยทัย จะมีการปลงพระชนม์ ลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อสิ้นราชวงศ์ก็มาหาบุคคลชั้นนำในปัตตานี เมื่อก่อนเรียก ปาตานี แต่งตั้ง สุดท้าย ดาโต๊ะ กลันตัน สยาม เป็นคนแต่งตั้งให้ รายละเอียดหาอ่านได้จากหนังสือ ปาตานี ดารุสซาลาม อ่านเพื่อประดับความรู้ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไร พอมาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นบุคคลชั้นนำในพื้นที่ มีหลายท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง พอมาตอนหลัง อาณาจักรลังกาสุกะ เริ่มแยกเป็นหัวเมืองต่าง ๆ 7 หัวเมือง อาทิเช่น เมืองปัตตานี ตวนสุหลง ดูแล้วคล้ายนามสกุลอาจารย์ หนองจิกอยู่ในจังหวัดปัตตานี เป็นอำเภอหนึ่งในปัจจุบันนี้ รามัน อยู่ในจังหวัดยะลา (ยะลอ) ระแงะ อยู่ในจังหวัดนราธิวาส สายบุรีอยู่ในจังหวัดปัตตานีและยะหริ่ง จะมีเจ้าเมืองปกครองในแต่ละเมือง เริ่มใกล้เข้ามาที่จะเป็นปัจจุบันแล้ว หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนี้ นี้คือประวัติ คร่าว ๆ ถ้าท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะทราบรายละเอียดมากกว่านี้

ปัจจุบันนี้มีปืนใหญ่พญานาคราชอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม ที่เป็นหลักฐานหลงเหลืออยู่ อยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน อาจารย์ลงไปอยู่ทางภาคใต้ มีข่าวเหมือนกันว่าจะมีการทำหนังสือมาถึงกระทรวงกลาโหมว่าขอปืนใหญ่ปัตตานี พญานาคราช กลับไปอยู่ปัตตานี เริ่มมีข่าวเป็นอะไรที่จะเข้าเรื่องเดิมอีกแล้ว หากมอง 2 ด้าน ด้านที่หนึ่ง ตั้งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาดูประวัติศาสตร์ ด้านที่ 2 มองทางด้านความมั่นคง ก็จะส่งผลกระทบ เพราะเมื่อสามารถเดินกลับไปได้และหากศึกษาประวัติศาสตร์จากเล่มนี้แล้ว ตอนแรกอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว มีความรู้สึกว่าหากคนอ่านเข้าใจในทางที่ผิดจะเกิดลักษณะของการระดม เพื่อแทรกซึม แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ อ่านเพื่อให้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเท่านั้นเอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย