ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.มะดาโอะ สุหลง : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

      วันนี้จะเป็นการพูดเรื่องทั่ว ๆ ไป ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนคงจะทราบดีและเวลาที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจะทำอย่างไร อาจารย์มะดาโอะ ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้กับหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ที่อบรมจะเป็นคนพื้นที่ ซึ่งน่าเป็นห่วง แต่เพื่อนที่อบรมเขาจะวิตกกังวลว่า เมื่อลงไปในพื้นที่แล้วจะทำอะไร มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย พยายามจะบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าก็ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ก่อน

ส่วนคนที่ยังไม่เคยลงไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน อาจารย์ได้เล่าประสบการณ์จากชีวิตตัวเองว่าเป็นอย่างไร ก่อนอื่นจะต้องทราบก่อนว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภูมิรัฐศาสตร์เป็นแบบไหน ท่านจะต้องใช้คำทักทายว่า “อัสลาม” (สวัสดี) อัสลามมูอาลัยกุม ตอบกลับมาว่า อาลัยกุมมุสลาม

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้าที่หลักของปลัดอำเภอประจำตำบลต้องรู้อะไรบ้าง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย