Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีแต่งงานไททรงดำ

ขั้นตอนของประเพณีแต่งงาน
พิธีแต่งงาน
พิธีมอบลูกเขย-สะใภ้
พิธีสู่ขวัญญาติผู้ใหญ่และเพื่อนที่มาส่งเจ้าสาว
พิธีสู่ขวัญบ่าวสาว
หมอสู่ขวัญเริ่มพิธี

ขั้นตอนของประเพณีแต่งงาน

พิธีแต่งงาน หมายถึง งานเลี้ยงฉลองเพื่อความเป็นเกี่ยวดองกันหรือญาติ พิธีการจะเน้นหนักไปในทางเซ่นไหว้ผีเรือน บอกกล่าวให้ผีเรือนและญาติทราบว่าผู้ใดมาเป็นเขย

ขั้นเตรียมการ

การเตรียมการของฝ่ายชาย

 1. หาล่ามขันหมาก 1 คน
 2. ขันหมาก ผู้น้อยใช้ 2 อัน ถ้าเป็นผู้ต๊าว(ผู้ท้าว) ใช้ 4 อัน
 3. กะเหล็บ ผู้น้อยใช้ 2 อัน ถ้าเป็นผู้ต๊าว(ผู้ท้าว) ใช้ 4 อัน
 4. กะเหล็บ 1 ใบจะใส่เหล้า 1 ขวด ห่อหมากพลู 4 ห่อ ห่อปูน 4 ห่อ ห่อยาสูบ 4 ห่อ
 5. จัดหาหญิงสาวจาวโซ่งซึ่งเป็นหญิงสาวโสดบริสุทธิ์อายุประมาณ 15-16 ปี แต่งกายนุ่งซิ่นสวมเสื้อฮี สะพายกะเหล็บ ถ้าเป็นงานแต่งผู้น้อยใช้หญิงสาว 2 คน ถ้าแต่งงานผู้ต๊าว(ผู้ท้าว) ใช้หญิงสาว 4 คน
 6. จัดขบวนขันหมากเตรียมสินสอดทองหมั้นเครื่องประกอบตามที่ตกลงกัน
 7. เตรียมหามีดอีโต้ที่ใส่ฝัก พร้อมสายสะพาย และถุงแดงใส่เครื่องเงินได้ (พ่อเจ้าบ่าวจะสะพายถุงแดง)
 8. เพื่อนเจ้าบ่าว แต่งกายด้วยกางเกงขายาวสีสุภาพ สวมเสื้อฮี (เจ้าบ่าวก็แต่ง เหมือนกัน) ผู้น้อยใช้เพื่อนเจ้าบ่าว 4 คน คือ เจ้าบ่าว 1 คน เพื่อนเจ้าบ่าว 2 คน และ ล่ามนำไล้ 1 คน สำหรับผู้ต๊าว (ผู้ท้าว) ใช้เพื่อนเจ้าบ่าว 8 คน คือ เจ้าบ่าว 1 คน เพื่อนเจ้าบ่าว 6 คน และล่ามนำไล้ 1 คน
 9. ที่นอน 1 ชุด (สำหรับมอบในพิธี)


ภาพแสดงสิ่งของที่ฝ่ายชายต้องเตรียมสำหรับพิธีการแต่งงาน
(ที่มา : การจัดงานประเพณีของไททรงดำ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย , ถ่ายภาพโดยนายประดิษฐ์ คล้ายแท้ )


ภาพแสดงกะเหล็บ 1 ใบจะใส่เหล้า 1 ขวด ห่อหมากพลู 4 ห่อ
ห่อปูน 4 ห่อ ห่อยาสูบ 4 ห่อ
(ที่มา : การจัดงานประเพณีของไททรงดำ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย , ถ่ายภาพโดยนายประดิษฐ์ คล้ายแท้ )

การเตรียมการของฝ่ายหญิง

 1. จัดเตรียมที่นอน หมอน มุ้ง ตู้ เตียง ฯลฯ สำหรับการตั้งครอบครัวใหม่
 2. จัดหาล่ามนำไหว้เฮา 1 คน แต่งกายนุ่งผ้าซิ่นสวมเสื้อฮี
 3. จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขก
 4. (ขมุก)กระหมุก ใส่ผ้าฝ้ายขาวและไหม
 5. บั้งใส่น้ำ(ทำจากกระบอกไม้ไผ่)
 6. น้ำเต้าใส่น้ำ
 7. ตั๋งรองนั่ง (ตั่งรองนั่ง) กรณีเป็นหญิงหม้าย ต้องเตรียมฟืมและเขา(อุปกรณ์ทอผ้า)มาด้วย
 8. เพื่อนเจ้าสาวแต่งกายนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อฮี ถ้าเป็นผู้น้อยใช้ 2 คนคือเจ้าสาว 1 คนกับคนล่ามนำไหว้เฮา 1 คน แต่ถ้าเป็นผู้ต๊าว(ผู้ท้าว) ใช้ 4 คน คือเจ้าสาว 1 คน เพื่อนเจ้าสาว 2 คนและล่ามนำไหว้เฮา 1 คน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com