ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีแต่งงานไททรงดำ

ขั้นตอนของประเพณีแต่งงาน
พิธีแต่งงาน
พิธีมอบลูกเขย-สะใภ้
พิธีสู่ขวัญญาติผู้ใหญ่และเพื่อนที่มาส่งเจ้าสาว
พิธีสู่ขวัญบ่าวสาว
หมอสู่ขวัญเริ่มพิธี

หมอสู่ขวัญเริ่มพิธี

เจ้าภาพมอบปานเครื่องเซ่น(ปานขวัญ)ให้แก่หมอสู่ขวัญทั้งหมด หมอสู่ขวัญจะพูดบอกกล่าวถึงการวางตัวของบ่าวสาวในการอยู่ร่วมกันต้องทำใจให้หนักแน่น มีการถนอมน้ำใจกัน หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุขตลอดไป

เมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงมีพิธี “กางก่วงกางหยั่น” (พิธีปูที่นอน) มุ้งของโซ่งตัดเย็บด้วยผ้าสีดำตกแต่งด้วยเศษผ้าไหมสีต่างๆ ที่ขอบบนทั้ง 4 ด้าน หูมุ้ง ทำด้วยเชือกที่มาเกี่ยวกับหูมุ้งทั้ง 4 นั้น ตรงปลายจะทำด้วยกิ่งไผ่ที่มีลักษณะคล้ายผ้าไหมสีต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ทุกขั้นตอนในพิธีจะต้องมีผู้ใหญ่ที่มีสถานภาพใน การครองเรือนดีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นผู้นำก่อนเสมอ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวและเป็นตัวอย่างที่ดีในการครองเรือนต่อไป

ก่อนจะปูที่นอนและกางมุ้งนั้น หมอพิธีและญาติผู้ใหญ่จะต้อง “สาดเงิน สาดกำ” คือโปรยเงินโปรยทองลงบนพื้นที่นั้นเพื่อให้เจ้าบ่าวได้เก็บไว้เป็นสิริมงคล แล้วให้ “ลุงตา” หรือ พี่ข้างเมียเลือกตะขอที่เกี่ยวหูมุ้งทั้งสี่ ซึ่งได้เตรียมไว้ 5 อัน เลือกที่ดี ๆ 4 อันทิ้งไป 1 อัน ตะขอหูมุ้งนี้ทำด้วยแขนงไผ่ที่มีกิ่งยื่นออกมาเป็นตะขอสำหรับเกี่ยวมุ้งได้ แล้วหมอพิธีก็จะกล่าวคำสั่งสอนดังคำสอนตอนหนึ่งว่า “เป็นสะใภ้อย่าชวนผัวแยกบ้าน ถึงเวลาเย็นอย่าอุ้มลูกไปเที่ยวนอกบ้าน”หมายความว่าเป็นสะใภ้ต้องไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ของฝ่ายชายจนต้องชวนกัน แยกบ้านไปอยู่ที่อื่น และให้หุงหาอาหารในตอนเย็น มิใช่อุ้มลูกออกไปเที่ยว บ้านอื่น ที่กล่าวมานี้เป็นการสอนฝ่ายเจ้าสาว ส่วนการสั่งสอนเจ้าบ่าวนั้น

ดังตอนหนึ่งมีว่า “บอกเมียอย่าถือพร้าบอกหล้าอย่าถือขวาน บอกกันอย่ากำฆ้อง” มีความหมายว่าฝ่ายสามีควรทำให้หนักแน่น เวลามีปากเสียงกันอย่าพูดท้าทายภรรยาให้ใช้ของมีคมเหล่านั้น จากนั้นผู้ประกอบพิธีเข้าซุ้มลงนอนก่อน พอเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นเคล็ดว่า ให้คู่สามีภรรยาจงมีชีวิตคู่ที่ดีดังตัวอย่างนี้ด้วย แล้วจากนั้นจึงให้ผู้บ่าวสาว ได้เข้านอนต่อไป เป็นอันเสร็จพิธี

 

บรรณานุกรม

  • จิรัชฌา วิณิช. (2541). การทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตก เพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ้านลาวโซ่ง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • สุมิตร ปิติพัฒน์, บัณฑร อ่อนดำ และพูนสุข ธรรมาภิมุข. (2521). ลาวโซ่ง วิถี ชีวิต พิธีกรรม ชุมชน เพชรบุรี. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • อรไทย ผลดี, อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, วิภากร วงศ์ไทย, ทัศนาลัย บูรพาชีพ และ วิไลศักดิ์ กิ่งดำ. (ม.ป.ป). ภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า ไทย. สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  • อัมรินทร์ แรงเพ็ชร. (2545). วงปี่ไม้แมน : ดนตรีในพิพิธเสนของชาวลาวโซ่ง ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. คณะศิลปะศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล.
  • บุญยง ชื่นสุวิมล. (2546). การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • พิสมัย เอี่ยมกิจ. (2550). การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลาวโซ่งเขตตำบลดอนคลัง จังหวัด ราชบุรี. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย